12 4.815,— H.L. 19.462,81 Zoodat op 31 Dec. 1914 in voorraad bleef Te zamen f 13.000,50 Totale productie HOOFDSTUK XII. a. 21.003,81 3.274,- H.L. 48,98 693,85 Voorraad 1 Jan. 1914: 4.815 H.L. a f 2,70 Voorraad 31 Dec. 1914: 3.274 H.L. a f 1,58 -742,83 f 47.717.76 Fabriek Trekvliet. Op 1 Januari 1914 was in voorraad De 56.577.580 K.G. gedistilleerde kolen heb ben opgebracht zijnde per 100 K.G. kolen 3,44 L. Beschikbaar ten verkoop Afgeleverd werd Verbruikt werd Watergasteer en Solventolie. Fabriek Loosduinscheweg. Watergasteer. Op 1 Januari 1914 was in voorraad Geproduceerd werd Beschikbaar ten verkoop Overbrengen 24.277,81 H.L. 20.715,83 H.L. 287,98 De kosten op de aflevering hebben bedragen 199,54 Blijft 'f 47.518,22 nihil K.G. 197.499 197.499 K.G. 5.172,92 Af: 7,827,58 f 39.690,64 Afgeleverd werd op contract 8.032,ILL. a f 1,58 f 12.690,56 12.625,— 2,70 34.087,50 aan particu-s 12,42 2,40 29,80 lieren 46,41 3,60 167.07 20715,83 H.L. h gemiddeld f 2,268 f 46.974,93 Verbruikt werd 31,H.L. a f 1,58 f en 256,98 2,70— 54 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 406