12 55 Zoodat op 31 Dec. 1914 in voorraad bleef. K.G. f 5.555.74 f 1.120,74 b. Solventolie. Beschikbaar Zoodat op 31 Dec. 1916 in voorraad bleef. (productie 1914) f 23,36 Afgeleverd werd Verbruikt werd Op 1 Januari 1914 was in voorraad Geproduceerd werd Bij: - Totale productie f 1.120,74 f 7.592.08 168.313 29.186 K.G. Overgebracht 197.499 K.G. 143.559 K.G. 24.754 K.G. Te zamen Af: kosten van aflevering Voorraad 1 Jan. 1914: nihil Voorraad 31 Dec. 1914: 29.186 K.G. a f 3,84 Voorraad 1 Januari 1914: 360 L. kf 6,49 °/o L. Voorraad 31 December 1914: nihil. 957,98 f 6.513,72 42,38 f 6.471,34 Deze geheele hoeveelheid werd verbruikt, en wel voor natte zuivering L.D.W13.640 L. T.V1.980 15.620 L. nihil L. 360 L. 15.260 15.620 L. f 23,36 1022,42 f 1.045,78 Afgeleverd werden: 143.559 K.G. a f 3,87 °/o en verbruikt: 24.754 K.G. a f 3,87 °/0 Van het verbruik werden geboekt: 360 L. (voorraad 1 Jan. 1914) a f 6,49 °/0 L. 15.260 (productie 1914) 6,70 Af 23.36 Totale productie f 1.022,42 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Blijft

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 407