12 l f Blijft 56 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN- Fabriek Trekvliet. 67.500 K.G. 604,30 5 f 2.504,25 n HOOFdSTUK XIII. Ammoniakwater. Fabriek Loosdninscheweg. 4.020,— H.L. H.L. Te zamen 132.014,3 H.L. 87.681,— 42.103,— 129.784.3 zoodat op 31 Dee. 1914 in voorraad was 2.230,— H.L. B 1.899,94s f 6 978,315 l Voorraad op 1 Januari 1914: 15.495 K.G. i f 3,90 K.G. Voorraad op 31 Dec. 1914: 67.500 K.G. a f 3,71 K.G. Afgeleverd werden 136.848 K.G. a f 3,90% K.G. Af: kosten op de aflevering 15.495 K.G. 188.853 204.348 K.G. 136.848 Water (/ast eer. Op 1 Januari 1914 was in voorraad Geproduceerd werd Beschikbaar ten verkoop Afgeleverd werd Zoodat op 31 Dec. 1914 in voorraad bleef Bij: - Totale productie Van deze hoeveelheid is afgeleverd: a contant0,3 aan de contractante fa. Sol vay Cie terwijl door de Gasfabriek is geconcentreerd f 5.337,08 258,71 f 5.078,37 De voorraad slap ammoniakwater bedroeg op 1 Januari 1914 De in dit jaar gedistilleerde kolen hebben opgebracht 127.994,3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 408