12 57 10.595 K.G. 94.288 K.G. 63.634 157.922 Zoodat op 31 Dec. 1914 in voorraad was 10.563 K.G. f 42.816,80 f 10.775,85 8.173,03 te zamen Hiervan werd op contract aan de fa. Solvay Cie. afgeleverd en aan de Gasfabriek Trekvliet voor fabricatie van ammoniak- sulphaat De voorraad geconcentreerd ammoniakwater bedroeg op 1 Januari 1914 By de cyaanzuivering werd in 1914 ver kregen 1-090,70 f 11.866,55 3.693,52 87.681,3 H.L. slap ammoniakwater brachten op dus gemiddeld f 0,48832 per H.L. 42.103,- H.L. slap ammoniakwater werden omgezet in 237.386 K.G. geconcentreerd ammoniakwater. Hiervan werden afgeleverd: 215.572 K.G. a gemiddeld f 0,04999 per K.G. en bleef in voorraad: 21.814 K.G. h f 0,05 per K.G. 157.890 168.485 K.G. De 129.784,3 H.L. gaswater brachten op 207.586 K.G. ammoniak. Per H.L. dus 1,5995 K.G. Per 1000 K.G. gedistilleerde kolen werd verkregen 2,1047 K.G. ammoniak. De concentratiekosten beliepen Zoodat deze 42.103 H.L. slap ammoniakwater dus opbrachten of gemiddeld f 0,19412 per H.L. 129.784,3 H.L. slap ammoniakwater brachten dus te zamen op f 50.989,83 "~1 of gemiddeld f 0,39288 per H.L. Overbrengen De afgeleverde 157.922 K.G. geconcentreerd ammoniak water bevatten 24.252 K.G. vluchtige ammoniak. Per 100 K.G. dus 15,3570 K.G. Per 1000 K.G. gedistilleerde kolen werd verkregen 0,2462 K.G. ammoniak. In het geheel werd uit slap- en geconcentreerd ammoniak water verkregen 2,3509 K.G. per 1000 K.G. gedistilleerde kolen. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 409