12 146.531 r 9.926 162.857 H.L. a 1 58 VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABK1EKEN. f 50.989,83 94.288 KG. 63.634 K.G. 2.541.39 157.922 K.G. 49,28 5 f 957.76 Blijft 847,98 6.400 H L. ii 1 o Bé. n o Bé. f 8.262,18 f 59.252,01 f n Voorraad 31 December 1914 2.230 HL. slap a f 0,25 10.563 K.G. geconc. a f 0,0275 Hiervan werd verwerkt in de sul- faatfabriek Op 31 December bleef in voorraad De voorraad slap ammoniakwater be droeg op 1 Januari 1914 De in dit jaar gedistilleerde kolen hebben opgebracht Ontvangen van fabriek Loosd. weg 557,50 290,48 f 2.165,90 f 56 079,06 s 1.007,04 s Voorraad 1 Januari 1914: 4.020 H.L. slap a f 0,5758 10.595 K.G. geconc. h f 0,06599 f 58.244,96s f 2.314,72 699.16 f 3 013,88 153.475 9.382 H.L. a 1° Bé. Overgebracht geconcentreerd ammoniakwater, afkomstig van de Bloedloogzoutfabriek brachten op f 5.720,79 of gemiddeld f 0,06067 per K.G. geconcentreerd ammoniakwater, afkomstig van de Bloedloog zoutfabriek werden ten laste der Zwavelzure Ammoniakfabricatie T.V. geboekt a gem. f 0,03994 per K.G. - Af: kosten op de aflevering de meerwaarde van het gedu rende 1914 door de Bloedloog zoutfabriek geproduceerde ge concentreerd ammoniakwater Af: - Totale productie Fabriek Trekvliet. 1) Deze hoeveelheid is ontvangen in den vorm van 63634 K.G. geconcentreerd ammoniakwater bevattend 9.50» K.G. N.H3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 410