12 59 3.568 K.G. 938,20 998,86 662,14 Totale productie f 22.995,955 HOOFDSTUK XIV. (^aanzuivering en cyaniden-bereiding. De voorraad geconcentreerd ammoniakwater bedroeg op 1 Januari 1914 7.620 K.G. By de cyaanzuivering werd verkregen 246.297 a 1° B' 7 620 K.G. geconc. a f0,05 p. K.G 381,— f 1.661,— 60,66 De opbrengst van het in de Zwavelzure-Ammoniakfabriek verwerkt water bedroeg (zie de rekening Zwavelzure-Ammo- niak, No. XIII van het Administratief Overzicht) f 23.658,09 6 Voorraad 1 Januari 1914: 6 400 H.L. slap ii f 0,20 p. H.L. f 1.280,— Op de fabriek Loosduinscheweg werd circa 20 millioen M3. gas langs den natten weg van cyaanverbindingen gezuiverd, en werd 86.782 K.G. natrium bloedloogzout gewonnen, d.i. 0,433 K.G. per 100 M3. gas. Op de fabriek Trekvliet werd de geheele steenkool-gas- productie van 17.420.440 M3. op deze wyze gezuiverd. De productie aan bloedloogzout bedroeg 95.416 K.G. of 0,548 K.G. per 100 M3. gezuiverd gas. Voor het overzicht van fabricatie en handelsresultaat wordt verwezen naar de rekeningen Bloedloogzout en Bloed- loogzoutfabricatie No. XI en XII van het Administratief Overzicht. Voorraad 31 December 1914: 9 382 H.L. slap a f 0,10 p. H.L. a 1° B"f 3 568 K.G. geconc. h f 0,017 P- K.G 253.917 K.G. Hiervan verwerkt op zwavelz. ammoniak 250.349 Op 31 December 1914 bleef in voorraad VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. n n Af:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 411