12 HOOFDSTUK XV. Gaszuivering. HOOFDSTUK XVI. Hoedanigheid van het gas. De droge zuivering geschiedt met natuurlijk ijzeroer, waar aan op de fabriek Loosduinsche weg nog gemalen eyaanvrije perskoek wordt toegevoegd, een afvalproduct der bloedloog- zoutbereiding. Op de fabriek Loosduinscheweg werd circa 20 millioen M3. gas over den naphtalinewasscher geleid. Voor deze uit- wassching van naphtaline werd 26.998 L. anthraeeenolie gebruikt of 1.35 L. per 1000 M3. gas. De fabriek Trekvliet gebruikte voor haar geheele steen kool gasproductie van 17.420.440 M3.47.246 L. anthraeeenolie of 2,71 L. per 1000 M3. gas. In de tweede helft van het jaar wrerd het olieverbruik verminderd, aangezien geen versche olie meer werd ont vangen. Trekvliet. 0,5027 0,0029 2,3 Loosd. weg. 0,4168 0,0030 2,1 Zwavel (gram per M3.) Ammonia (gram per M3.) Koolzuur (vol °/o) Het onderzoek van het koolgas geschiedt geregeld alle twee uur met een Lowe-photometer, aangesloten op de inlaten der fabrieksmeters en voortdurend met een registreerenden Sarco calorimeter, die zoow-el op de koolgas- als op de meng gasleiding kan worden aangesloten. Aan beide fabrieken wordt geregeld iedere week het zwavel-, ammonia- en koolzuurgehalte van het gezuiverd gas bepaald Het gemiddelde dezer wekeljjksche waarnemingen bedraagt Op beide fabrieken wordt aan de anthraeeenolie solvent- olie toegevoegd, een distillaat van watergasteer, w’aardoor een vermindering in lichtkracht van het gas door opname van benzoldamp bij de naphtaline-wassching, wordt voor komen. 60 VERSLAG DER GEMEEXTEGASFABRIKKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 412