61 12 Scheikundig Onderzoek. Verder wordt lederen werkdag op beide fabrieken het gas, dat afgeleverd wordt, onderzocht op warmtegevend ver mogen en soortelijk gewicht met den calorimeter van Junkers en gasbalans van Lux. De gemiddelde uitkomsten dezer dagelyksche waarne mingen zijn, van maand tot maand berekend, medegedeeld in by lage no. 1, waarin tevens zijn opgenomen de resultaten der waarnemingen door Dr. Romeny verricht. Deze werden gedaan in het laboratorium der Hoogere Burgerschool aan de Stadhouderslaan. circa 2 K.M. van de fabriek Loosduinsche weg verwijderd. na de wassching. Naast de reeds genoemde onderzoekingen werden, wat het geregeld laboratoriumwerk betreft, de volgende analyses uitgevoerd a. Samenstelling van het gas. b. Steenkoolanalyses. c. Ammoniakgehalte van het gas d. Cyaangehalte e. Watergehalte en soortelyk gewicht van het'afgeleverd kool- en watergasteer. rook- en generatorgassen der ovens. g. Onderzoek van gasolie. h. Onderzoek van versche en afgewerkte ijzeraarde. i anthraeeenolie. j. Bepaling van het bloedloogzoutgehalte der in bewerking zynde loogen. k. Bepaling der lichtsterkte van gloeikousjes en gasver bruik van branders en komforen. l. Onderzoek van diverse magazyngoederen als verfstoffen, oliƫn, petroleum, soldeer enz. m. IJzergehalte van het Norton water na de ontyzering. n. Controle der ketel waterreiniging. Voor de beproeving van steenkolen op grootere schaal werd de proefstokery 15 maal in gebruik genomen. VERSLAG 0ER GEMEEXTEGASFAHRIEKEX.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 413