12 63 HOOFDSTUK XVIII. Drukking. m.M Aan de fabriek Trekvliet: m.M. 70 School aan den Zuidwal Stationsweg 54 58 90 82 42 46 m.M n Voor het overzicht der huuropbrengst tegenover de kosten van onderhoud, afschrijving, enz. wordt verwezen naar de rekening „Exploitatie Gasmeters”, No. XIV van het Admi nistratief Overzicht. Voor de 30” leiding. In de stad: In het administratiegebouw in de Kazernestraat, dus nage noeg in het centrum der stad, moet de drukking van 6 uur des morgens tot 1 uur des nachts 40 a 43 m.M. en gedurende het verdere van den nacht 36 m.M. bedragen. De 20” leiding is, door het sluiten van eene kraan in de Laan van Meerderv'oort, van de overige leidingen naar de stad afgescheiden en dient uitsluitend voor de gasvoorziening van Scheveningen. In het hulpbureau aldaar moet van 6 uur des morgens tot 1 uur des nachts de drukking 40 a 43 m.M. en gedurende het verdere van den nacht 36 m.M. bedragen. Afwijkingen van deze standen worden door middel van een balansje van Giroud electrisch naar den regulateurkamer overgebracht en aldaar door een galvanoskoop aangewezen. De straten in het Kleine Veentje, in Duinoord en ten westen van het afvoerkanaal naar zee, worden van gas voorzien door twee 16" leidingen, welke van de andere gasleidingen zijn afgescheiden. Hieronder volgen de drukkingen, die aan de fabrieken Loosduinscheweg en Trekvliet voor de verschillende lei dingen gegeven werden (December) en de waargenomen drukkingen in de stad tijdens het grootste verbruik. Aan de fabriek Loosduinscheweg: Voor de 24” leiding 22” 1 15” 20” - 16” VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIKKEN. n r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 415