12 12 REKENING 1914. I. BED RIJF S III. IV. vin. XI.' 71 70 GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER Art. BATE N. LASTEN. Art. ■2.278.084,46 I. f 2.359.220,— f f I. II. II. 130.504.40* 130.550,— 130.870,— 57.421,18 58.200,— III. 327.000,— IV. V. 528.367,04 1.754.115 317.613,15 490.201,07 490.300,— 4.500,— IX. X. 4.621,25 f 5.320.430,— f 5.114.724,9S f 5.239.630,— 1 f 5.200.691,23 Totaal der Baten Lasten 80.800,- f f Gezien, Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 310.740,73 238.504,20 Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Fabricatiekosten Kosten van verwerking en aflevering Algemeene Onkosten Renten Afschrijvingen Oninbare posten Uitkeeringen aan de Gemeente. Onvoorzien 4.500,— 754.167,50 De Directeur, J. E. H. BAKHUIS. 3.315.586,99 1.419.758,35 310.740,73 18.557,54 De Administrateur, J. C. VAN UIJE. 134.293.50* 327.000,- I 18.200,— 3.250,— 85.966,24* VI. VIL 755.500,— 4.700,- f 5.320.430,— f 5.200.691,23 I 5.239 630,— 5.114.724,98* 251.000,— i 540.898,73 317.761,27 I van nevenproducten Distributiekosten Kosten der publieke verlichting Onderhoudskosten 3.371.730,- f 1.469.380,— VI. Opbrengst van gas Opbrengst van nevenproducten Opbrengsten uit de distributie Restitutie door de Gemeente van de kosten der publieke verlichting Rente van kasgeld, disconto, enz.I Bijzondere inkomsten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 419