1 1 1 s' f 1 I I f f' I i I i r i I 5 i I i 11 I f K sa 1 1! I 1 f r K ra i I i s 1 rv 3 l l i s cf t! -S- f I tl Ja 6~ f I s s s 1 I 2 tl 6 li g I Q t I- 41 40 genieenteschulden. STAAT der f r 79 3 - 219; 88 j 8 347 1 477 i 6 1 I 6 2 s 3 f I s i 2 j s .s 3 3 ja 5 té o s I s; s i>€' BI =5 o soaooo.- Ss oöef n ■2 c AANTAL VERGUNNINGEN in het vergunningsjaar 1913—1914. 3 s 12 j 18 I 14 I jTiwir? •Sj Sa s 3 I 1^ WET. Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 335). DRANK OPGAVEN, bedoeld in art. 31 der AANLEIDING TOT EN DOEL VAN DE GELDLEENINGEN. f Voor aanleg van buitengewone werken, waaronder voor de Bedrijven enz. 600.000.— Voor aanleg van het electrisch tramwegnet. n B W B w w n n de Bedreven enz. t Vervallen Over- v «nrouu tut ujv. - vergunningen z}Jn reeds vermeld' ge3Chreven Verleend voor g ï2 20. 1°. 34 I 55 115 6 10 1 5 2 - !45>)i - 3 5 n v» w w w n t» 5.000.000. 4.000.000. 1909 1911 1911 1912 1914 2.521.000. 2.409.000. 968.000. 1.157.000. 8X190.000. 5.172.000. Rente ten honderd. 495.— 2.700.— 100.345.- Aantal inrichtingen, waar op 1 Mei 1914 krachtens vergunning sterke drank in bet klein werd verkocht. W n n Aantal inrichtingen, waar op 1 Mei 1914 krachtens verlof geschiedt 1889/94 1894/97 1897 1875 1876 1886 Si/j 4 4 3>/s 4 Aantal ver loven in het vergun- ningsjaar 1918/1914 g ■a 1907 1907 1906 4 4 ‘1 49.000.— 2.793.00a- 4.695.000.- 3B40.000.— 2.775.000,- 419.000.— 5,085.000— 8 89.820.- 74X140.— 29.870.- 1 Waaronder één logementsvergunning. 165.725.” 135.100.— 98.490— 14.980— 183.330— 41.055— 139.680— 209.640.- *O 8.000.000.- aooo.ooa— 1.100.000.— bC £3 1© 1899 1902 1905 1905 1906/7 31/s 8*/, 30. 81/, 3'/i 125.51a- 303.200.— 234.480. - 16.880— 233.300.-’) s I Si 1 E E o o c •c "c 550.000— •so.ooa- 5.500.000.— j 3.000.000— aöoaooo— 1 1250.000.- 4.ooaooo.— 6.000.000— -E 8 s S 3 3 S 8 A 5 ■c E Bedrag der renten j van elke schuld over 1914. S gedeelte van f10.000.000 2) ti 5. 24 s af - -S- 28“ Inge trokken c3 5 2 o 35 krachtens art. 55, 1ste Hu. buitengewone werken, waaronder voor de Bedrijven enz. 8’10 I 11 I .6 a fl 20 Aantal ver loven in het vergun- ningsjaar 1918/1914 verleend voor den verkoop Op 1 Mei 1914 geldend maximum aantal der vergun ningen i f 4'/, 41., 31/, HT C 8-S SM n n n w werken. BMW n w uitbreiding van het electrisch tramwegnet. aanleg van buitengewone werken, waaronder voor Voor overneming der gasfabriek aan de Lijnbaan en voor bouw eener nieuwe fabriek. Voor aanleg van riolen te Scheveningen en andere buitengewone werken. Voor aflossing van de in 1877, 1879/80 en 1884 aangegane geldleeningen en voor aanleg van ver schillende buitengewone werken, uitgetrokken op de begroetingen voor 1b85 en 1886. Voor aanleg van buitengewone werken, waaronder uitbreiding van de gasfabriek. Voor aanleg van buitengewone werken. Alsvoren. 2 <0 3 8“ -S §5 ~38 2 26~T~27~ gedeelte van f 3.000.000 ~2~| 3 I 4 "I gedeelte van /’laOOO.OOO’) o co c£ o ~'36‘ ■3 i 8 p.® -7 a •ag. 1 4.000.000.- 8.000.000.— 6.000.000. 10^000.000.— Totaal f 71.650.000.— i) Afgelost. rj De verdere uitgifte van op een ander persoon art 26 1ste lid. e U) s fl s 00 E o Alsvoren. Alsvoren. Voor aanleg van het electrisch tramwegnet. Voor aankoop van grond voor de tweede gasfabriek. oïf tl is fl 5.J3 3“ Si 3 c ‘3 bo -G F 30 2 O XI "211 I e' li 'ê-i ïl ti s i 1 p .s ’S 5 •c 8 “18 8 E ■g £2 -fl. cï d •g 8* J* SB ®N "O -c ff 3” 28 29 j c Mg s G g 3 ï~6~ Bedrag van elke schuld op 31 December 1914. 03 a na 'O zfl is aangegaan. 3540000.— 7.496.000.— Ó.724.000.— 452.000.- 10.000.000.- I Totaal f 62.485.000.- deze leening is gestaakt. Hierop is terugontvangen f 65.928.71. I 31 82 I |622 345 /61.085,94 603 542 95 Verleend (de hier bedoelde -zilri rMkdu VArme in kolom 1—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 41