I I I 12 12 VERANTWOORDING VAN ART. VII DER BATEN II. O, Xlll. TEGENOVER ARTT. XII, XIII en XIV DER LASTEN. i i 78 79 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKES. LASTEN. Art. Art. BATEN. XII. VII. f 755.000,— f 317.413,65 f 437.586,35 f 59.519,38 f 5.000,— 5 1915 (Bijlagen No. 487) 3.068,50 61.450,88 XIV. f 23.368,— 23.368,— 378.864,53 f 464.022,85* Gezien Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. VERSLAG DER Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. gemeentegasfabrieken. Beschikbaar gebleven crediet. De Administrateur, J- C. VAN UIJE. Beschikbaar gebleven crediet. f 842.887,38‘f 378.864,53 if 464.022,85 100.000,- i 150.000,— 1 128.864,53 j 185.000,— i 250.000,- I 267.887,38 ‘I no. De Directeur, J- E. H. BAKHUIS. Aanleg en Uitbreiding. Oorspronkelijk begroot op Verhoogd hij Raadsbesluiten van 2 Juni 1914 (Bijlagen No. 615) on verwerkt crediet van 1913. 6 Juli 1914 (Bijlagen No. 802). f 842.887.38‘f - f 320.000,— Kosten van toegangswegen Toegevoegd bij Raadsbesluit van 2 Juni 1914 (Bijlagen No. 615) onverwerkt crediet van 1913 Kosten van aankoop enz. van perceelen aan de TH illenistraat en van uitbreiding van het Administratiegebouw. Toegevoegd bij Raadsbesluit van: 2 Juni 1914 (Bijlagen No. 615) onverwerkt crediet van 1913 Verhoogd bij Raadsbesluit van 14 Juni I Buitengewone Ontvangsten. Oorspronkelijk begroot op If 320.000, Verhoogd bij Raadsbesluiten van 2 Juni 1914 (Bijlagen No. 615). Onverwerkt crediet van 1913 6 Juli 1914 (Bijlagen No. 802). 14 Juni 1915 (Bijlagen 7’ ipgenomen 26 Juni 1914 14 Aug. 1914 25 Juni 1915 5.000,— f 64.519,38*

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 423