12 80 UITBREIDING 1914. 110.000,- I VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. uitbreiding. Fabriek Loosduinscheweg 20.000,— f 62.965,10 s u. Fabriek Trekvliet 45.000,— 43.862,24 b. 1.000,— 1.000,- Stadbuizennet d. 19.000,— 20.612,53 Materieel der publieke verlichting 25.000,— 90.000,— 74.652,985 Gasmeters in gebruik h. 4.000,— 4.473,64 s 6.000,— f 320.000,— I 250.000,- i 317.413,65 f 755.000 185.000,- Installation bij muntgasverbrui- kers Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Lasten Art. XII. 1.393,85 s Meubelen Kazernestraat, Willem- I straat en Scbeveningen Gebouwen Kazernestraat, Willem- i straat en Scbeveningen |f 91.978,164 Verhoogd voor bouw van nieuwe I ovens aan de fabriek Loosduin- I sche weg f Gereedschappen en instrumenten Kazernestraat, Willemstraat en Scheveningen; liluminatietoe- stellen Aanleg en Verhoogd met onverwerkt crediet van 1913 16.475,126

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 424