I 12 12 I IV. GAS REKENING 1914. If f I Calculatie. 9 83 82 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.' VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. M’. 4.051,36 AP. 11S.750 594.253 Winst (zie Verlies- en Winstrekening) 779.722 46.747,81 AP. 2.552.337 I 2.561.790 153.707,40 28.857,82 -If 3.313.177,24 58.636.812 AP. 705.281 menggas 26.060,13“ f 3.199.142,43 5,801 cent. 40.346.179 943.244 135.018 6.766 9.716.099 5.191 1.435 8.01S 28.862.221 7.678.821 17.420.440 4.556.580 M’. 712.652 2.664.398 1.060.388,02 s 242.684,90 677.061,07 181.848,48’ 1.063.220.08 6.461,11 If 3.319.638.35 -- 440.985 211.546 34.779 2.461 5.294 17.587 57.812.781 M’. 2.664.398 Ï5JÏ8J8FMA 768.994 AP. 3.551 6.588 589 3.225.202,56’ 90.384,425 f 3.319.638,35 171.500 58.636.812 M» Publieke Verlichting Lantaarns Pe rsgasgebouwtj e Elandstraat Wachtlokalen Rijswijk Gemeentegebouwen Over meters, algemeen industrie Abonnementen. Illuminatiën Particulieren Over meters, algemeen industrie Abonnementen Illuminatiën. 1 Over muntmeters ld. gymnastieklokalen Gasverlies Voorraad 31 December: Loosduinscheweg Trekvliet Eigen verbruik Loosduinscheweg Trekvliet Kazernestraat Willemstraat Scheveningen Dienstwoningen Productie 1914 Loosduinscheweg Kolengas Watergas Trekvliet Kolengas Watergas Distributiekosten [51.152.497 AP. f 3.057.978,58 25.885,63 Productie- en distributiekosten van 58.518.062 AP. menggas (zie hierboven). Af: Fabrieksgebruik en meer voor raad in de gashouders a 3,695 ct. Af: Gasverlies Gedistribueerd 1 AP. gas in de meters bij de verbruikers is dus f 3.199.142,43 55.14S.3S3 70.500 AI’. 101.000 I If 3.225.202,56s De kostprijs van Voorraad 1 Januari Loosduinscheweg 48.750 AI’. Trekvliet70.000

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 426