12 12 V. BEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS VAN HET MENGGAS PER M\ IN DE GASMETERS BU DE VERBRUIKERS 1914. 84 85 VERSLAG DER GEMEE.X’TEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Fabriek Loosduinsche wegr. VI) f 1.060 388,02 s Productiekosten 7.678 821 242.684,905 f 1.303.072,93 gemiddeld 3,566 cent per M3. in de gashouders Loosduinscheweg. Fabriek Trekvliet. Productiekosten 17.420.440 M3. kolengas (zie VIII) f 677061,07 4.556.580 watergas (zie IX) 181.848,48 s 2L977-020 M3. menggas f 858.909.55 5 gemiddeld 3,908 cent per M3. in de gashouders Trekvliet. Beide fabrie-ken te zamen. Productiekosten 58.518.062 M3. menggas f 2.161.982,485 gemiddeld 3,695 cent per M’. in de Bij: Distributiekosten van: 55.148.383 M’. (inclusief gasverlies) (zie X) 2,106 5,801 cent per M’. in de gasmeters bij de verbruikers. 28.862.221 M3. koleugas (zie 3,674 cent per M3. 3,160 watergas (zie VII) 36.541.042 M3. menggas Te zamen gashouders der beide fabrieken. 3,887 cent per M3. 3,991

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 427