12 12 FABRICATIE 1914. VI. KOLENGAS Fabriek Loosduinsche weg. FABRICATIE 1914. VII. WATERGAS Fabriek Loosduinsche weg. i 0,019 0,020 87 86 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABR1EKEN. Totalen. Bedragen. Bedragen. Totalen. 2,057 3,074 f 6,220 6,220 f 1.795.304,86 Totalen. Bedragen. Bedragen. Totalen. f 8.614,50 0,112 3,160 f 3,272 3,272 f f 71.078,43 251.299.40 s Rasonderzoek roge zuivering Arbeidsloonen Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten 159.291,06* 20.929,91 Productiekosten van 7.678.821 M3. watergas in de gashouders Ontleding in centen p. M3. Ontleding in centen p. M3. 0,099 0,013 0,537 0.264 0.346 0,151 0,950 76.081,81 s 99 959,68 I 43.600,82 274 113,72 7.636,06 19.552,02 7.155,65 36 734,70 0,273 0,099 0,255 0,093 0,478 Gasolie Cokes Steenkolen Uitziftsel Magazij n goed eren Kosten van Diversen. 1.060.388,025 251.299,406 734.916,835 242.684,905 3,337 0,026 0,486 0,021 0,034 0,002 0,024 0,003 1,235 0,704 0,076 0,018 0,002 0,027 0,012 Arbeidsloonen Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten Ontleding in centen p. M3. f 543.450,29 5i 24.649,26 25.477,36 56.079,06 s 75.805,05 I 371,95 9.083,85 f f 963.289,06 7.458,97 140.345,65 6.057,72 9.969,79 622.67 6.830,12 5.540,40 4.183.71 1.545,84 736,80 f 1.146 580,73 s 154.968,09 493.756,03* f 1.795.304,86 7.592,08 1.022,42 f Watergasteerproductie Solventolieproductie Ontleding in centen p. M3. 94.827,845! 54 059,83 178,59 5.630,76 1.359,93 165,66 2.114,09 ‘i 954,35 j -f Cokesproductie Gruisproductie üitziftselproductie Ammoniakwaterproductie KoolteerproductieI Grafietproductiej Winst op bloedloogzoutj Steenkolen ter distillatie voor stoomproductie Cokes Uitziftsel Magazijngoederen Kosten van gasonderzoek droge zuivering. natte Electriciteitsverbruik Gasverbruik motoren Diversen Productiekosten van 28 862.221 M3. kolengas in de gashouders 0.194 0,263 0,001 0,031 i-- 2,546

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 428