12 12 I 88 8!» VIII. KOLENGAS FABRICATIE 1914. Fabriek Trek vliet. f 2,138 639.808,23s IX. WATERGAS FABRICATIE 1914. Fabriek Trek vliet. 3,991 181.848,48s f f 188.826,80 VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Totalen. Bedragen. Bedragen. Totalen. f f f f 438.817,86’ 2,519 f 3,887 677.061,07 410.209,24 f 1.115.878,93’ 6,406 6.406 f 1.115.878,93’ Totalen. Bedragen. Totalen. 0,153 f f 18 575,69 68.696,— 188.826,80 4,144 4,144 Waterverbruik Stoomverbruik Electriciteitsverbruik Arbeidsloonen Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene onkosten 12.861,49 52.999,97 Ontleding in centen per AP. 0,014 0,029 0,032 0,304 0,298 0.496 0,496 1,064 0,178 0,101 0,228 0,079 51.943,28 86.449,27 I 86.495,20 185.321,49 I 2.356,35 4.963,24 5.541,90 93.469,08 8.086,03 3,024 0,463 0,023 0,002 0,090 0,071 1,430 0,538 0,015 0,002 0,066 526.748,69 80.692,13 3.979,66 375,82 15.683,11 12.328,82’ 0,076 0,394 0,397 0,640 4.581,79 I 10.388,18 j 3.605,72 3.438,02 17.966,83 18.108,34 i 29.182,81 6.978,31’ Productiekosten van 17.420.440 AP. kolengas in de gashouders Ontleding in centen per AP. Ontleding in centen per AP. Arbeidsloonen Waterverbruik Stoomverbruik Electriciteitsverbruik Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene onkosten 333.181,63 25.686,84 13.578,46 258,32 22.995,95’ 39.690,64 960,— 2.466,02 65.152,43 24.520.95 700,48’ 98,31 2.996,90’ f Gasolie Cokes Alagazijngoederen enz. Kosten van gasonderzoek. droge zuivering. Ontleding in centen per AP. Watergasteerproductie Productiekosten van 4.556.580 AP, watergas in de gashouders Cokesproductie. Gruisproductie üitziflselproductie. Sintelopbrengst. Ammouiakwaterproductie Koolteerproductie Grafietproductie Winst op bloedloogzout. 0,002 0,132 0,228 0,005 0,014 I f Steenkolen Cokes Alagazijngoederen enz. Kosten van gasonderzoek. droge zuivering natte zuivering. Bedragen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 429