42 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1911 1912 1913 1914 843 718 658 639 619 476 542 542 542 542 542 1914 1913 1912 1911 1910 1905 1900 1895 1890 1885 1882 December f 61.085,94 - 61.482,81’ - 61.429,69 - 62.257,81’ - 62.648,43’ 60.623,30 - 65.890,62’ - 64.371,87’ - 61.466,25 - 54.545,82 - 57.275,— In de Raadsvergadering van 19 December 1910 werd aangenomen het voorstel van Burgemeester en Wet houders om ingevolge het bepaalde bij artikel 4, 2e lid, sub secundo der Drankwet, aan de Kroon het voorstel te doen, om te bepalen, dat boven het naar de bevolking op 1 Januari 1910 berekende maximum aantal vergunningen voor den kleinhandel in sterken drank, nieuwe vergunningen niet mogen verleend worden. Bij Koninklijk besluit van 31 December 1910 No. 92, werd het maximum aantal dier vergunningen verlaagd en vastgesteld op 542. Het vergunningsrecht bleef bepaald op f 12.50 van iedere f 50.huurwaarde. De schatting bleef opgedragen aan den heer L. A. van Gulden. Bij het inwerking treden der Drankwet op 1 Mei 1882 bedroeg het aantal vergunningen Op De totale opbrengst van het vergunningsrecht krach tens de Drankwet bedroeg: in in in in in in in in in in in n n T) n v Ti n n n n n Tl n n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 42