12 !<0 X. DISTRIBUTIE REKENING 1914. f 1.068.088,195 0,079 0,001 28.862.221 M3. 17.420.440 7.678.821 4.556.580 Calculatie. 91 VERSLAG DER GEMEENTEGA8FABRIEKES. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Bedragen. Totalen. Totalen. ruitjes f 44.161,10 s 0,004 f 1.609,— 35.142,72 0,064 1 alien 49.233,30 0,005 746.167,50 Saldo 1.063.220,08 228 526,29 f 1.068.088,195 1,937 1,937 Bij: Voorraad 1 Januari 1914 Af: Voorraad 31 December 1914 3.316.929 Gedistribueerd 55.148.383 AP. 0,178 98.449,51 Totaal Gedis tribueerd gas. Ontleding Bedragen. J» AfGasverlies Fabrieksgebruik in centen per M3. 0,009 1,928 0,025 0,001 151,20 484,— 2.396,70 2.471,41s 1,353 0,024 0,187 0,087 0,116 f 43.744,09 i 116,68» 300,33 I --f Leidingbuur Ontleding in centen per M3. Saldo Distributierekening. f 1.063.220,08 of 1,928 cent per AI3. BijGasverlies 2.664.398 M3. a 3,695 cent. 58.636.812 M3. 171.500 Te zamen Geproduceerd Kolengas L.D.W. T.V Watergas L.D.W. T.V 58.518.062 M3. 118.750 Nadeelig saldo: exploitatie gasmetersi illuminatietoestellen muntgasmeters en instal- Arbeidsloonen Alagazijngoederen Diversen 13.730,72» 359,85 »i f 13.435,57 I 103.150,94 I 47.937,84 64.001,94 Vergoeding voor het gebruik van den ondergrond der buizenleiding Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten 2,106 cent per M3. j 58.465.312 M3. 2.664.398 M3. 652.531 Vergoedingen voor het vernieuwen van in muntmeters sluiten en openen vervroegden aanleg van diensthuizen bet verwisselen van gas meters 152,50 -if

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 430