12 12 92 93 BLOEDLOOGZOUT- XI. FABRICATIE 1914. Fabriek Loosduinscheweg. 272,51 BLOEDLOOG ZOUT 1914. I VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK.EN. half bewerkte f f niak water 957,76 f 1.230,27 939,19 1.541,98 s f Aandeel Onderhoud 20.228,85 2.989,48 f 23,31 Algemeene Onkosten f 22.398,31 558,46 s f f 30.180,20 20.228,85 f 1.171,79 2,85 1.174,64 f f 31.354,84 Voorraad afleverbaar op 1 Januari Productie Winst, overgebracht op de Kolengasfabricatie- rekcning Loosduinscheweg Kosten op de aflevering: Vrachten, enz Loonen, magazijngoederen en vaten Afschrijving Rente 1.263,23 3.968,76 9.763,45 f 22.398,31 Voorraad zout in de loogen en halfbewerkte grondstoffen op 31 December Productiekosten van 86.782 K.G Kostprijs per 100 K.G. Opbrengst bij verkoop Voorraad afleverbaar op 31 December verpakkingsmateriaal 1.137,47 8.950,45 232,04* 2.314,89 9.083,85 f 31.354.84 1.483,675 348,50 s 1.135,17 Magazijngoederen Arbeidsloonen Voorraad zout in de loogen en grondstoffen op 1 Januari Grondstoffenverbruik Opbrengst ledige sodazakkeu Meerwaarde van het geconcentreerd ammo-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 431