12 12 FABRICATIE 1914. XII. BLOEDLOOGZOUT Fabriek Trekvliet. BLOEDLOOGZOUT 1914. f f 33.472,77 95 94 VERSLAG DER GEMEENTELASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. f 178,93 f f 30,415 f 2.976,04 f f 32.650,095 f f 32.706,33 766,44 f 1.693,025 f 33.472,77 van water, stoom en electriciteit Opbrengst bij verkoop Voorraad afleverbaar op 31 December verpakkingsmateriaal Voorraad afleverbaar op 1 Januari Productie Kosten op de aflevering: Vrachten Loonen, magazijngoederen en vaten Winst, overgebracht op de Kolengasfabricatie- rekening Trekvliet 363,015 1.330,01 292,99 29.020,735 2.215,91 6.652,88» 510,125 2.837,42 832,32 Opbrengst ledige sodazakken Voorraad zout in de loogen 31 December Productiekosten van 95.416 K.G Kostprijs per 100 K.G. 3.450,43 29.020,735 65,45 2.885,61 24,98 2.094,28» 5.941,77 3.864,76 4.724,58 720,84 45,60 Voorraad zout in de loogen en halfbewerkte grondstoffen op 1 Januari Grondstoffenverbruik Magazijngoederen Arbeidsloonen Gas voor den motor Waterverbruik Stoomverbruik Electriciteitsverbruik Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten 16.625,395 f 32.650,095 2.466,02 en halfbewerkte grondstoffen op den kostprijs met dien aan de fabriek Loosduinscheweg aan de andere fabriek moeilijk zijn Bij vergelijking van in rekening gebracht konden worden, welke dient in aanmerking genomen, dat hier de kosten te bepalen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 432