12 12 XIII. ZWAVELZURE AMMONIAKFABRICATIE 1914. I f ZWAVELZURE AMMONIAK 1914. 96 97 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Fabriek Trek vliet. op 3] December. f enz. f 8.501 f 7.718,21 f 16.494,74s f 39.940,32s f f - f f vervoer enz. Voordeelig saldo (zie verslag pag. 59) f 67.543,— f 67.543,— 7 Voorraad afleverbaar op 1 Januari Productie Kosten op de aflevering: Looneu en magazijngoederen Stuwloon Rangeerloon, Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten 761,29 23.658,09’ 66.497,50 1.045,50 3348,94» 3.577,92 3.080,25 i 6.487,63 i 65,45 7.156,30 496,46 I 647,57 9.067,63 31,— 2.542,89 3.438,28 673,49 47,50 40,30 i 39.940,32s 4.397,36 38.726,255 Voorraad grondstoffen in bewerking op 1 Januari Grondstoffenverbruik Magazijngoederen. Amtnoniakwater van Fabriek Loosduinscheweg Arbeidsloonen Waterverbruik Stoomverbruik Electriciteitsverbruik 1.214,07 38.726,25 s Opbrengst bij verkoop Voorraad afleverbaar op 31 December Voorraad grondstoffen in bewerking Productiekosten 455.500 K.G. Kostprijs per 100 K.G liet voor Zwavelzure-Ammoniakbereiding verwerkte ammoniakwater Trekvliet. water, opgenomen in het credit der Kolengasfabricatierekening Trekvliet. Het bovengenoteerde voordeelig saldo vertegenwoordigt de opbrengst van Het bedrag is, na verrekening van het verschil der voorraden ammoniak

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 433