I a 12 12 h 98 99 XIV. EXPLOITATIE GASMETERS 1914. INSTALLATIËN BIJ MUNTGASVERBRUIKERS 1914. EXPLOITATIE MUNTGASMETERS EN XV. VERSLAG DER GEMEEXTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEEXTEGASFABRIEKEN. f f 73.299,37s f 59.568,65 13.730,72s 73.299,37s f 73.299,37s 1.302,77 f f cent. f voor f 48.684,31s f 17.513,29 2.462,07 f 152,73s 46.722,79 35.142,72 f 324,42 86.441,84 f 86.441,84 Onderhoud Afschrijving. Rente Afschrijving: Muntgasmeters Installation Rente Muntgasmeters Installatiën 24.889,51 21.833,28 48.580,49s 103,82 Gloeikousjes, eerste verschaffing Onderhoud Muntgasmeters Installatiën Muntgastoestelleu in magazijn 5.802,11 9.133.68 2.577,50 20.560,22 18,35 14.498,30 15.198,25 14.782.20 14.850,35 239,55 279,63 2.182,44 12.655,52 i 7.904,70 f Nadeelig saldo, overgebracht op de Distribu- tierekeuing Meterhuur le kwartaal 2e 3e 4e 19.631,695 37.597,01 16.070,67 f Saldo Installatieveranderingen Verhuizingen Voordeel door mechanisch gebrek der munt gasmeters .Xadeelig saldo, overgebracht op de Distribu- tierekening Te korten in de meters en kleine onkosten Verlies door niet inlevering van toestellen bij gebruikseindiging, boekwaarde Verschil tusschen den prijs voor gas geleverd over gewone- en muntgasmeters: voor particulieren 9.716.099 MJ. a 1 2 gymnastieklokalen 5.191 M3. a 2 cent. voor meters in eigen gebruik

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 434