12 12 I EN UITZIFTSELLEVERING 1914. XVI. Fabriek Loosduinscheweg. ONKOSTEN COKES-, GRUIS- EN UITZIFTSELLEVERING 1914. XVII. Fabriek Trekvliet. ONKOSTEN COKES-, GRUIS- 975,16 101 100 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER f 31.249,30 21.387,92 f f ff 12.727,7» 11.820,71 12.217,66 jf 24.559,39 f |f 35 327,04 GEMEENTEGASFABRIEKEN. Aandeel Onderhoud ’Afschrijving Rente Vergoeding voor kleinslaau: verkochte cokes verbruikte cokes Vergoeding voor kleinslaan: verkochte cokes verbruikte cokes 706,02 267,60 9.794,03 6.445,31 2.259,12 f 90.555,91 9.930,90 1.182,— 628,80 0,80 8,36 1,82 78,96 10.767.65 f 35.327,04 Vergoeding voor verkochte cokes verbruikte cokes verkocht gruis Arbeidsloonen Ophoopen, steenen Transport- 1‘"L Vergoeding voor thuisbezorgen: verkochte cokes verbruikte cokes verkocht gruis 25.547,80 I 4- 7,50 10,54 f 22,24 f 224,07 I -f 57.065,45 848,04 I 750,10 31.892,32 -i 33.490,46 jf 90 555,91 622.925 H.L. 2.061 624.986 H.L. a f 0,05 f 5.964.01 I 19.035,05 I 24.481,93 - f 49.480,99 If 1.149,32 684,41 844,44 I 17.008,83 19.687,— f 16.573,82 3.838,94 en staangeld uitzoeken enz. - en brekerbediening Aflevering en rangeerloon waarvan Stoomtram Voorburg Vergoeding voor extra vervoer enz Vergoeding voor scheepbrengen Zakkenhuur en zegelen Terugontvangen lood van verbruikt verzegelingsniateriaal Van het saldo verlies groot f 33.490,46 komt ten laste van Gruis, voor het behandelen van 84.804 H.L. a f 0,01 Uitziftsel, voor het behandelen van 75.010 H.L. a 0,01 Cokes, de rest Electriciteitsverbruik Verzegelingsniateriaal Magazijngoederen enz. Waeenvervoer. bezorging 815,12 2.183,69 f 8.289,86 I f 11.288,67 f 2.119,85 I 332,15 I 260,07 ‘l 9.108,63 s I-- f 3.513,23 253.932 H.L. 623 254.555 H.LlTf 0,05 Gas voor de motoren Verzegelingsniateriaal Magazijngoederen enz. Wagenvervoer, bezorging Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente thuisbezorgen 130.371 60 19.388 149.819 H.L. waarvan99.309 af 0,10 Stoomtram Voorburg 29.550 0,04 Haagsche Tramweg Mij.20.960 0,03 Vergoeding voor extra vervoer enz Vergoeding voor scheepbrengen Zakkenhuur en zegelen Terugontvangen lood van verbruikt verzegelingsniateriaal Van het saldo verlies groot f 10.767,65 komt ten laste van Gruis, voor het behandelen van 70.602 H.L. a f 0,01 Uitziftsel, voor het behandelen van 26.760 H.L. a 0,01 Cokes, de rest Arbeidsloonen Ophoopen, steenen uitzoeken enz. Transport- en brekerbediening Aflevering 240.885 H.L. 1.230 13.463 255.578 H.L. 255.478 a f 0,10 100 >0,04

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 435