I o I l 12 12 I 103 102 if VERSLAG DEK GEMEENTEGASEABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASEABRIEKEN. 31 DECEMBER 1914. BALANS PER XVIII. Afgeschreven. Boekwaarde. f f 15.512,57 30.974,75 46.487,32 f 1.319.875,15 1.245,37 8 3.530,14 4.775,51 s 10.720,— f 778,71s Toevoerleiding Af: aflossing 3.679.930,03 580.728,83 3 247.955,82 1.434.912,87 548.717,19 8.362.798,72 526.122,07 Gezien f f :f Fabriek Loosduinscheweg Trekvliet Korderingen Gasverbruikers Cokesafnemers Diverse Debiteuren Waarborg onder den Vecn- Aanschaflings- waarde. 15 531,24 5.195,13 s| 2.647.997,19 939.462,09 s 9.226,41s 1.370,09s' 8.048.651,37 1.217,37 9.705.436,85 Kapitaal C. 1 Januari 1914 Af: aflossing Kapitaal B. 1 Januari 1914 Af: aflossing 1.049.777,76 81.642,94 164 424,60 458.404,12 42 905,73 13.180,62 M untgasverbruikers Onafgehaalde saldi Vooruitgestort De Directeur, J. E. H. BAKHUIS. 354,74 35,— De Administrateur, J. C. VAN UIJE. 5.374,53 5.500,— 270,— 947,37 ‘J 1.961,01 I 1 332,97 63,42 15.313,65 43.981,28 I 207.830,59 2.431,685 3.700,- f 3.510.137,33 I 378,864,53 j If 3.889.001,86 209.071,83 290.879,98 13.234,25 I f f 3.453.663,97 205.708.15 i If 1.525.792,57 I 90.879,70 Waarborg onder den Veen- en Binckhorstpolder. Voorschotten arbeidsloonen dd. 6 Januari 1906 Leidinghuur Gereserveerde Onkosten Verzekeringspremiën Diversen 1.198.594,345 98.553,88 I 9.057,50 10.717,93 450.59 183.066,68 s 14.952,97 s 33.750,— 1.280.171,20 s 125.970,01 214.477,71s 861.533,29 225.972,41s 28.133,59 s 33.750,— 2.329.948,96 207.612,95 378.902,31s 1.319.937,41 Schulden Gemeente ’s-Gravenhage Diverse Crediteuren Crediteuren-Waarborgsommen -Idem voor gasverbruik Verschuldigde rente van id. Terrein en gebouwen Kazernestraat hoek o 51,30 710,82 s 762,12 s 1.738,78 f 4.199.481.27‘f 4.695.353,05 f 1.551.484,085 3.755.890,95s 64.774,74 s 481.000,— I 29,95 j 2.912,50 Geld en geldswaarde Kas Kas onder den Gemeenteontvanger Kwitantiezegels Effecten in onderpaud Kverraden Grond- en hulpstoffen v. de gasfabricatie Zuiveringsmateriaal Grondstoffen voor: Bloedloogzoutbereiding Zwavelzure ammoniakberciding Concentratie van ammoniakwater Fabricaten en halffabricaten Nevenproducten Magazijngoederen Afval en oud materiaal Drukwerk en kantoorbehoeften 370.925,18 72.783,- 67.251,04 ‘I 15.000,— 155,— 7,85 f 9.705.436,85» Rabat Industriegas 1914 Nog definitief vast te stellen aauvullings- pensioenpremiën en andere onkosten Nog niet verschenen onderhoudstermijnen van werken en inrichtingen, die op 31 Dec. reeds in gebruik genomen waren Reserve voor dubieuse vorderingen Reserve voor te hooge inventarisprijzen van magazijngoederen. Afschiijvings-verrekening Rijswijk Terreinhuur (vooruit ontvangen) Kapitaal A. 1 Januari 1914 Bijvoor uitbreiding 6.304,82* 3.825,04 g f 13.491.081,18 sï 5.442.429,81 - ST" i '•2 Willemstraat Terrein en gebouw Scheveningen voor gashouder Scheveningen Stadsbuizennet Materieel der publieke verlichting Installatiën bij muutgasverbruikers Gasmeters Gereedschappen Kazernestraat, Wiilem- straat, Scheveningen en wachtlokalen Instrumenten Kazernestraat, Willemstraat en Scheveningen Meubelen Kazernestraat, Willemstraat, Scheveningen en wachtlokalen Illuminatietoestellen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 436