12 12 VERKORTE INVENTARIS 31 DECEMBER 1914. XIX. 104 105 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Afgeschreven. Boekwaarde. Boekwaarde. Afgeschreven. f 3.210 470,99* f 1.821.151,61 f 1.389.319,38 5 fabriek Lootduinscheweg 365.000,— f f 365 000,— f Terrein 73.000 M». 35.173,46 27.971,17 7.202,29 95.429,46 54.141,76 149.571,22 2.711,14 1.686,80 1.024,34 111.491,29 70.028,93 13.325,88 22.422,55 stoomwaschinrich Instrumenten 10.851,53 8.837,395 2 467,485 2.266,45 4.733,935 Meubelen 9.412,52 s; 3.825,49 345.514,95’ 448.496,66 794.011,62 fabriek Trekvliet. Terreinen, enz. 127.042 M2. f 632.215,68 f f 632.215,68 18.088,55 I brug 225.614,35 31.367,93 194.246,42 Tijdelijke brug. 9.728,70 13.898,39 1 4.169,69 2.852,88 929,49 127.708,74 164 509,18* Gloeierij-installatw Diverse toestellen Transport Bloedloogzoutfabri- Inrichtingen Watergasfabricatie Watergastoestellen, exhaus ters, stoomketels, pompen, enz Hulpgash ouder, oliereservoir enz Teerputten c.a Transporteeren Aanschaffings waarde. Inrichtingen cat ie Diverse toestellen Aanschaffings waarde. 24.000,— 32.618,04 700.000 41.882,59 3.552,10* 6.831,93 I 7.589,34* 2.193,36* 702,95 44.817,36* 3.927,21 621.778,76 61.403,83 20.000,— 122.155,77* 51.546,91 i 74.909,56*; 18.171,80* 2.906,78 26.007,97 8.811,37* 92.987,06 65.160,— 45.996,97 121.402,30 61.468,10 61.166,81 3,700,— 133.372,74 41.096,40* 312,72 1.923,39 2.540,— 14.848,87 77.000,— Gereedschappen Algemeen Voor de stokerijen cokcsbehandeling 24.293,02 2.247,83* 100.117,53* 68.000,— I 50.052,12 138.767,62* 78.277,75» Spoorweg viaduct met spoordam en brug van gewapend beton 320.482,95 49.021,92 s 2.014,13 36.800,44* 189.756,20* 41.462,36 49.471,93 5.745,47 7.534,88* 27.253,79 20,- 10.365,29 21.349,16* 182,40 49.844,17 997.36 111.950,10 l f 1.372.733,80 20.524,34 1.679,38 f 3.210.470,99* f 1.821.151,61 f 1.389.319,38* 9.096,67 370.327,12 i 50.019,28 i f 1.484.683,90*; f 33.913,02* 3.680,— 123.007,45 19.747,24 130,32 7.130,47 2.840,— 4.055,15 17.365,32 16.809,65* 5-587,03 f 4.199.481,27* f 2.647.997,19 f 1.551.484,08 441.810,17 23.451,85 7.220,— I 49.443.12 20.673,77 29.176.26 171.667,65* Bestrating, rioleering, kademuren en af rasteringen 7.836,16* 5.904,59* 179.968,59 37.951,9S 12.780,— 72.712,65 30.873,14 45.733,30* Tijdelijke verbindingsweg viaduct Trekvlietplein 21.460,— I 17.769,17 623.000,— I Diverse fabriekstoestellen Fabrieksgasmeters Regulateurs, enz Gashouders Hoofdleidingen met toebe- hooren aan de fabriek. Gebouwen Voor de Kolengasfabricatie Watergasfabricatiei Transporteeren Bestrating, rioleering, kaden, ka- nalen, enzI Gebouwen Voor de Kolengasfabricatie Watergasfabricatie Bloedloogzoutfabric. Diverse fabrieksgebouwen Kantoorgebouwen Dienstwoningen Inrichtingen tan algemeenen aard Spoorweg, weegbrug, enz. Materieel fabrieksverlichting Eigen H.D. waterleiding com pleet. Toestellen ting Inrichtingen Kolengasfabricatie Ovens en stokerijtoestellen Toestellen voor condensatie en natte zuivering I Scrubbers Exhaustersj Stoomketels, pompen, enz. i Kolentransportinrichtingen Cokes-, breek- en sorteerin- j richtingenj Carburateur Zuiverkisten c.a Teer- en gaswaterputten Schakelbord met toebehooren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 437