12 12 I 106 107 VERSLAG DER GEMEEXTEGASFABRIEKEN VERSLAG DER GEMEESTEGASFABRIEKEN. Boekwaarde. Afgesch reven. Afgescbreven. Boekwaarde. 111.950,10 1 f f 1.484.683,905 f f 3.426.617,76 f f 2.733.329,22 18.319,09 189.807,34 5 met 110.621,02 5 7.557,11 26.424.18 4.201,72 30.625,90 c. a. pompcnge- H'ater- 141.374,08 5| Uloedloogzoutfabri- Diverse toestellen 68.635,73 I 36.842,30 Diverse toestellen 12.935,12 I 40.692,41 27.757,29 25.556,99 13.937,09 39.494,08 34.914,80 32.104,23 67.019,03 6.480,23 111.904,88 i 81.767,77 14.273,34 67.494,43 172.605,93 141.166,31 313.772,24 plaats. 44.481,07 19.820,72 24.660,35 Gereedschappen 15.227,08 13.765,79 28.992,87 133.570,95 110.608,71 244.179,66 9.526,37 3.670,065 5.856,31 Meubelen 2.727,54 f f 2.733.329,22 693.288,54 f f 3.426.617,76 Transporteeren J2.004.835 f 4.695.353,05 31.793,43 57.894,12 58.206,65 Aanschaffiugs- waarde. 119.742,71 5 14.799,38s; 79.520,53 15.865,48 13.540,71 33.904,81 73.018,46 49.690,76 I 6.543,74 9.607,54 5.583,40 3.955,17 29.048,49 s| 7.712,02 5 661.711,42- 19.205,39 2.021,08 1.639,04 32.732,54 5.561,99 1.300,41 978,96 31.432,13 4.583,03 12.223,73 30.391,03 6.131,90 6.862,35 9.228,89 9.371,06 67.123,01 67.577,71 34.738,77 3.818,35 1.800,82 69.912,994 10.282,08 9.585,54 21.107,49 42.195,67 11.781,10 1.326,93 1.099,00 21 456,32 3.362,14 75.339,13 s 156.051,44 38.167.49 51 000,70 2.977,38 2.132,32 12.797.32 30.822,79 115.930,28 s 55.596,16 s 18.656,65 7.247,31s van algemeenen aard weegbruggen, 103.063,916 26.071,lls 5.579,70 s 549.806,54 s 90.334,93 5 22.475,— 9.048,13 s Inrichtingen cat ie Transport j Inrichtingen IIatergasfabricatie Watergastoestelleu, exhaus- i ters, pompen, enz. Hulpgashouder, oliereservoir, j enz. Teerreservoirs 15.586,44 2.044,37 171.488,25 s Diverse fabriekstoestellen Zuiverkisten c. a. 70.051,95 s 8.255,64 s 87.562,86s 186.442,47 44.299.39 57.863,05 693.288,54 7.424,29 694,15 s 540,03s 9.277,296 939,462,09 s f 3.755.890,95s Algemeen Voor de stokerijen i cokesbehandeling InstrumentenI fnrich tin gen Zwavelzure ammoniak- fabricatie 5.869,88 1.317.77 i Aanschaffings waarde. 1.372.733,80 s 20.105,60 s 25.443,80 13.625,37 s Inrichtingen Kolengasfabricatie Ovens en stokerijtoestellen Toestellen voor condensatie i en natte zuivering Exhausters c.a Teer- en gaswaterpompen, reservoirs en leidingen Kolenlos-, breek- en trans- portinricbtingen I Cokesbreek-, sorteer- en transportinrichtingen i Teer- en gaswaterputten I Sintelwasscher Inrichtingen Kolen- en gasfabricatie Inrichtingen Spoorwegen, enz. Materieel fabrieksverlichting Diensthuizen aan de fabriek. Eigen H.D. waterleiding compleet. Stoomketels, pompen, enz. Stoomleidingen voor versche en afgewerkte stoom Toestellen in de electrische centrale Leidingen met toebebooren voor electricite.it. Waseh-, bad- en privaatin richtingen Telefooninstallatie Eabrieksgasmeters Regulateurs, c. a Gashouders Hoofdleidingen met toebe- hooren aan de fabriek Transport Voor de Kolen- en Water- gasfabricatie Voor de Bijproducten annexen Ketelhuis met schoorsteen Gebouw voor electrische cen trale VV atertoren en bouw Diverse fabrieksgebouwen Directiegebouw Dienstwoningen Hulp- en fabriekswerktuigen en i machinale inrichting der werk- i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 438