12 12 'i 109 108 I f VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Boekwaarde. Afgeschreven. Boekwaarde. Afgeschreven. f f f 46.487,32 f 30.974,75 15.512,57 f f f f 4.775,51 5 f 3.530,14 f f f f f f f 15.531,24 f f 33.750,- f 33.750— I f Illuminatietoestellen f 5.195,13s f f 3.825,04 de buiten 635.431,66 f 658.381,96 f 2,284,81 f 159 693,80 K.G. f f f 131.186,18 f f f f 290.879,98 214.477,71 5 f 164.424,60 378.902.31‘i f f Installatiën bij Muntgasverbruikers weg. 437.260,51 f 298.392,52 f 735.653,03 f K.G. f 1.371,53 f 4.328,55 158.640*07 f 458.404.12 f !V f 4.328,55 13.180.62 13.180,62 Aanschaffings waarde. 12.802,- 35.669,32 76.828,62 4 814,32 81.642.94 Instrumenten: Kazernestraat, Wil- lemstraat en Scheveningen Aanschaffings waarde. f 133.038,49 24.370,50 f 113.163,34 18.022,84 Terreinen en Gebouwen Kazerne- i straat hoek Jl'illenistraat: Terrein 920 Ms. GebouwenI Middelen voor natte zuivering: Nihil. Transporteeren 30.674,80 24 595,41 589.469,33 s 2.297,50 363.557,44 11.318^05 861.533,29 11.430,47 35.669,32 1 293.813,62 f 36.492,08 25.620.22 974.023,04s f 2.329.948,965 70.000,— j f 155 972,412! 225.972,41 s f 135,80 1.296,— 2.538,— 350,— 8,75 Gebouw Scheveningen: 570 M1. Gebouw. 2.297,50 522.197,51 11.318,05 f 1.319.937,41 14.000,— 14.133,59* 28.133,59s; f 42.905’73 42.905,73 14.000,— 952,97 14.952,97 s 184.460,85 s 23.152,09 s 207.612.95 70.000,— 113.066,68 s 183.066,68s 107.632,236 18.337,77 125.970,01 1.370,09 6 5.817,28 1.024,81 384.553,71 I f 1.049.777.76 f 1.280.171,20s 6.304,825 9.226,41s Terrein en Terrein Gereedschappen Kazernestraat, Willenistraat, Scheveningen en wachtlokalen publieke verlichting 1.245,375 Grond- en I hulpstoffen voor de Gasfabricatie Fabriek Loosduinsche weg. Steenkolen: 13.322.500 K.G. hf9,986«/00 K.G. Gasolie: 550.000 L. a f 4,431 ®/0 L. Middelen tot verhooging der lichtsterkte Benzol: 21.091 L. a f 10,833 »/0 L. Gasmeters Gewone meters in gebruik Veiligheidstoestellen in ge bruik Gewone meters in voorraad Veiligheidstoestellen in voor raad Muntgasmeters in gebruik voorraad Terrein voor gashouder Scheve ningen Materieel der Publieke Verlichting Algemeen Persgas Piet Heinstraat e.o. Meubelen: Kazernestraat, VVil- Jemstraat, Scheveningen en wachtlokalen publieke ver lichting o 00 L. Fabriek Trekvliet: Steenkolen: 11.976.224 K.G. a f9,449 Gasolie: 409 610 L. a f 4,40 0 Zuiver ingsmateriaal. Fabriek Loosduinsche Middelen voor droge zuivering Ijzeraarde in de. kisten en loodsen: versche 26.880 K.G. a f 5,0510,O0 op blauw 288.000 4,50 op zwavel 564.000 4,50 ioem 175.000 2, zaagsel 70 H.L. a f 0,12s per H.L. Stadsbuizennet Hoofd leidingen fabrieken Idem, Persgasleiding naar Scheveningen Toevoerleiding naar Rijswijk. Diensthuizen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 439