44 Huis Nó. 81/81a aan den Zuidwal. De zinken goten, de zinkbedekking van 2 dakvensters en van het plat boven de keuken, werden vernieuwd. Huis No. 2 aan de Prinsessegracht. Aan de buitenzijde van de serre werden, ten einde de zonnewarmte beter te kunnen keeren, 14 jaloezieën aangebracht, wTelke zich eerst aan de binnenzijde be vonden. Van de 2 slaapkamers aan den voorgevel op den zolder werd één kamer gemaakt, in verband waarmede de 2 kleine lichtkozijnen met ramen werden vergroot, het buitenland moesten worden betrokken, en voor ver zending in het begin van Augustus gereed waren, moesten voorloopig achterwege blijven in verband met den oor logstoestand. Huis No. 327/329 aan den Loosduinscheiceg. De zinken voor- en zijgoten en het zinken plat boven den uitbouw van No. 327 werden vernieuwd. Bouwmanswoning met aanhoorigheden „Essestein” te Voorburg. In de groote kamer in de woning werd de houten vloer met binten vernieuwd. Van den hooiberg werden 2 bergroeden vernieuwd en 2 recht gezet. Bank van Leening van hulpbanken. Ter beveilingen van de goud- en zilverkamers in de Hoofdbank en de bijkantoren, werden kluisdeuren aan gebracht en de ramen van de zilverkamers in de bij kantoren dichtgemetseld. Vóór de ramen der le verdieping van de woning van den beheerder van het Bijkantoor aan de Jan van Goiienstraat werden buitenjaloezieën aangebracht. Öp een door afbraak vrijgekomen terrein werd aan de Korte Lombardstraat een bijkantoor gebouwd; het gebouw kwam nagenoeg gereed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 44