12 12 1 110 111 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEEN’TEGASFABRIEKEN. Boekwaarde. Boekwaarde. Transport f 2 514,03 f 4.328.55 K.G f 699,30 8.905.70 K.G 162,— Middelen voor natte zuivering: K.G. Nihil. 13.234,25 f Grondstoffen f 4.890,13 f f 3.947,08 626,42 Fabriek Trekvliet. f 232,41 f 2.586. 47,93 f 388,80 f 1.332,97 K.G. Grondstoffen voor concentratie van ammoniakwater. f 63,42 Kalk6.000 K.G. a f 1,057 1045,50 1.214,07 15.313.65 A 1.334,59 1.961,01 Fabrikaten en halffabricaten Fabriek Loosduinsche weg. Gas in de gashouders: 70.500 M*. a 3,566 ct. Transporteeren Zwavelzuur: Kluitkalk IJzersulfaat Koolzure soda IJzersulfaat Koolzure soda: 18.308 1.138,34 194,63 334,97 999,62 130,17 65,12 720,84 45,60 10.423,52 f 657,20 2.817,- 5.431,50 73,71 4,18 1 81,60 180,67 1.171,79 2,85 46.463 K.G. a f 2,45 K.G. 18.190 1,07 2.514,03 2.514,03 o o o o Transport Fabriek Trekvliet. Grondstoffen voor zwavelzure-ammoniakbereiding. Fabriek Trekvliet. versche op zwavel 626.000 op zwavel 639.000 f f 205,51 420,91 I -I f Fabriek Trekvliet. Gas in de gashouders: 101.000 M3. ii 3,908 ct. Verkoopbaar Bloedloogzout 2370 K.G. a f 30,415 K.G Verpakkingsmateriaal voor bloedloogzout Voorraden in de Bloedloogzoutfabriek Bloedloogzout halffabricaat 849 K.G. a f 27,374 ’,0 K.G Idem in bakken en loogen 10.628 K.G. a f 24.332 K.G. IVasherloog 67,50 11.L. a f 0,71 per H.L. Versche Perskoek 10.800 K.G. a f 3,60 K.G. Chemicaliën in bewerking Koolzure soda2384 K.G. a f 5,46 Ledige sodazakken Verkoopbare Zwavelzure Ammoniak: 6.150 K.G. a f 17 K.G. Voorraden in de Zwavelzure-Ammoniakfabriek. In de Sulfaatloogputten 8.927 K.G. a f 13,60 K.G o K.G. Verkoopbaar Bloedloogzout: 5.027 K.G. a f 23,31 verpakkingsmateriaal voor idem Voorraden in de Bloedloogzoutfabriek Bloedloogzout half)abricaat 3.750 K.G. a f 18,648 Versche Perskoek: 4.500 K.G. a f 3,60 0 Chemicaliën in bewerking: Koolzure soda: 1350 K.G. a f 5,46 Ledige sodazakken Gloeikousjes in de Gloeierig: Gegloeid Ongegloeid voor bloedloogzoutbereidmg Fabriek Loosduinsche weg. 12.531 K.G. a f 1,64 K.G. 7.709 5,46 Middelen voor droge zuivering: Ijzeraarde in de kisten en revivicatieruimten 77.318 K.G. a f 8,50 »/«o K.G. 4,50 8,50 20.425 K.G. a f 1.64 K.G. 5.46 0 K.G.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 440