r 12 12 IIII °/o UA> 118,75 j 892,31 115 114 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. OVERZICHT VAN: XX. 54.207,39 f 85.997,25*4 107.606,61 82,59 216,89 8 2 2.991,42 8.288,56* 107,12 s 48,43 4.459,65 4 8 Meubelen 5 7 50.977,48 Fabriek Trekvliet. 230,66 f 2 2 10 4.999,80 1.013,22 25 5,78‘i 15,29 5 7 11.169,32 7 1.216,115 J f Inrichtingen Bloedloogzvutfabricatw Diverse toestellen Trausporteeren 45.786,64*! 2.394,— 182,53 1.893*09 I 2.931,74 1.323,27 i 1.792,69 103,48 2 3 2 2 2 2 2 6 8 7 7 7 4 3 22,25 151,05 2.344,20 173,01 3.790,51 4.512,29 1.389,84 7.406,10 997,36 2 2 4 4 3 8 8 8 2.786,05 266,99 172,22 i 385,73 I 2 7 6 8 4.557.49 6.382,06 8.892,445 137.26* Fabriek Loosduinscheweg. Bestrating, rioleermg, kaden, kanalen, enz Uitbreiding. Onderhoud. Afschrijving. 21,15 108,91 1.855,49») Uitbreiding. Onderhoud. Afschrijving. 14.148,69 1.228,08 I 400,— 2.441,25 j 1.030,94 1.498,19 2 2 2 2 2 2 3 2 2 520.16 576,70 I 1.337,60 378,71 960,— 333,18 I 21.000,— 354,90 jf 108.438,00* Tnkvlietpleiu Gebouwen Voor de Kolengasfahricatie Watergasfabricatie Kolen- en Watergasfa 6.237,29 *f 15,60* 3.275,025 f 2.044,47 120,31 71,59* 989,04 138,99 1.497,02* 7 8 5 3 5 7 3.215,18 I 3.738*67 1.251,70 21,89 Transport f Gloeierijinstallalie Diverse toestellenI Diverse t'abrwkstoestellen FabrieksgasmetersI Regulateurs, enz Gashouders Hoofdleidingen met toebehooren aan de fabriek 97’,46* 113*62 7.614,87 £453,83 I f 54.207,39 |f 85.997,25‘jf 107.606,61 472*25 603,76 865,21 462,19 f 136.979,74 93’24 Inrichtingen Kolengasfahricatie: Ovens en stokerijtoestellen I Toestellen voor condensatie en natte zuiveringI Scrubbers Exhausters Stoomketels, pompen, enz. Kolentransportinrichtingen Cokesbreek- en sorteerinrichtin- gen Carburateur Zuiverkisten c.a Teer- en gaswaterputten Schakelbord met toebehooren Inrichtingen van algemenen aard Spoorweg, weegbrug, enz. Materieel fabrieksverlichting. Eigen hoogdrukwaterleiding Toestellen waschinrichting 4.175,78* 72,98* -,- Gereedschappen Algemeenj Voor de stokerijen cokesbehandeling j InstrumentenI 50.234,66*1 2.625,20 j 198,15 1.188,01 3.236,81 2.585,35 240,34* 44,56 10,78* 4,80 168,66 jf 62.965,10* 572’74 129,30 I 7.661,64* 14,00 545,36 452,18*' 43,53 570,79* 988,60 154,51 35,70 665,91 730,99 150*89 723,75 Gebouwen Voor de Kolengasfahricatie f Watergasfabricatie Bloedloogzoutfabricatie Diverse fabrieksgebouwen. Kantoorgebouwen Dienstwoningen Kolen- bricatie Gebouw voor bijproducten c.a Ketelhuis met schoorsteen Gebouw voor electrische centrale Watertoren en pompengebouw Diverse fabrieksgebouwen. Directiekeet Directiegebouw Dienstwoningen Trausporteeren Inrichtingen Watergasfabricatie Watergastoestellen, exhausters, stoomketels, pompen, enz. Hulpgashouder, oliereservoirs, hoofdgasleiding, enz. Teerpotten c.a 3.795,84 1.342,46 1.351,55 612,52 1.751,26 3.600,78 189,17 883,72 1.004,96 8.245,20‘|f 13.683,59 |f 33.641,58 Bestrating, riolcering, kademuren, enz. Spoorwegviaduct en Spoordam Tijdelijke brug Tijdelijke verbindingsweg Viaduct

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 442