1 12 12 i 117 116 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEEXTEGASFABRIEKEX. Uitbreiding. Onderhoud. Afschrijving. I Uitbreiding, I Onderhoud. Afschrijving. f 28.164,62»! f 33.641,58 8.245,20» f Transport |f 65.084,73 f 125.414,43 i Inrichtingen 1.203,05 5 7 673,52 230,38 70.24 2.528,17 4.700,30s: 2.607,51 ‘i 7 2.320,39 197,42 820,85 385,08 79,- 3.270,71 4 1.194,05 487,53 984,63 246,01 2.609,79 6 112,375 21.956,19 33.043,98 403,35 708,53 714,14 8 Meubelen 2.012,94 252,84 s, 236,62 584,44 5 16.217,54 4.638,94 12.500,45 Diversen. f 62.450,88 f f 2.895,45 i 7.539,11 1.885,93» 34.980,625 5.635’40 Watergas- j 221,64» 567,16 812,74 115*84 Transport Inrichtingen Bloedloogzoutfabricatie Diverse toestellen 41.95» 476,41 725,83 2 504,10 228,11 163,01 1.300,41 156,96 In richtingen Zwavelzure-ausmon iak- fabrieatie Diverse toestellen 14.165,32» 780,55 2.478,20» 3,94» 12.620,73 1.620,65 f116.872,03 1.454,32 46.484,39 51.514,03 1.024,81 1.870,43 282,67 1.497,33 162,02 121,86 7 7 4 4 4 5 2 2 8 8 8 4 4 3 649,085 26,65 4.685,80 1.177,08 311,09 4.717,72 561,04 166,57 1.995,34 5.109,43 7.160,36 1.035,96 6.323,45 633,37 674,25 1.700,67 1.716,57 1.112.83 108,81» 163,58 695,92 473,63» 1.589.57 1.077,23 858,25 1 235,35 i 7.699,53 ‘I 274)9 57,68 ,35 222,32» 329,96 4.884,19» 1,31 853,96 345,63 j 19.850,53 2.360,35 801,87 705,25» 96,45 273,68 f 75.573,46» f 162.670,73 van algemeenen aard: 7.040,35 f 65.084,73 |f 125.414,43 337,84» f 43.862,24” Inrichtingen Kolengasfabricatie Ovens en stokerijtoestellen Toestellen voor condensatie en natte zuivering Exhausters Teer- en gaswaterpompen, reser voirs en leidingen Kolenlos-, breek- en transport inrichtingen Cokesbreek-, sorteer- en trans portinrichtingen Sintelwasscher Teer- en gaswaterputten Inrichtingen Watergasfabricatie Watergastoestellen, enz. Hulpgashouder, oliereservoirs, enz Teerreservoirs 13.683,59 !f 574,77 501,90» 134,12‘i 56.863,41 20.612,53 f 175.041,57», f 27.948,93 Spoorwegen, weegbruggen, enz. I Materieel fabrieksverlichting. Diensthuizen voor gas aan de fabriek Eigen hoogdrukwaterleiding compleet Stoomketels, pompen, enz. Stoomleidingen voor versche en afgewerkte stoom Toestellen in de electriscbe cen trale Leidingen met toebehooren voor electriciteit Waseb-, bad- en privaatinrich tingen Telefooninstallatie Diverse fabriehstoestellen Fabrieksgasmeters Regulateurs c. a. Gashouders Hoofdleidingen met toebehooren aan de fabriek Hulp- en fabriekswerktuigen en machi nale inrichting der werkplaats Gereedschappen Algemeen Voor de stokerijen cokesbehandeling Instrumenten Inrichtingen Kolen- en fabricatie Zuiverkisten c. a. Transporteeren |f 28.164,62 Gebouw Kazernestraat hoek Wil- lemstraat1 Scheveningeni Hoofdleidingen buiten de fabrie ken Toevoerleiding naar Rijswijk Persgasleiding naar Schevenin gen. Diensthuizen Materieel der Publieke Verlich ting Persgasverlichting Elandstr. e.o. Transporteeren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 443