12 INHOLD. Beheer der fabrieken, enz.. 65 II. III. 1 5 9 XVII. XVIII. By lage I. I. 68 70—77 78—80 81 82-83 60 62 63 20 25 31 33 42 47 50 51 53 54 56 59 60 IV. V. VI. VIII. IX. X. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Opmerkingen van Burg, en Weth. naar aanleiding van de rekening der Gas fabrieken 1. Bedryfsrekening 1914 Verantwoording der buitengewone ont vangsten 1914 Verlies- en Winstrekening 1914 IV. Gasrekening la. Invloed van den oorlogstoestand Personeel Toestand der fabrieken, gebouwen en canalisatie Steenkolen, Gasolie en Benzol Gasproductie Cokes, Gruis en üitziftsel Particulier Gasverbruik Publieke Verlichting Gasverlies Gaslevering Kootteer Water gasteer en Solventolie Ammoniakwater Cyaanzuivering en Cyanidenbereiding Gaszuivering Hoedanigheid van het gas en scheikundig onderzoek Gasmeters Drukking Lichtsterkte, calorisch effect en meer tech nische opgaven Bladz. III. II. Verslag Hoofdstuk. VII. XI. Administratief overzicht No. 1. tlCI 1H.UI ItJKcll, tJilZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 445