12 120 92—93 94—95 •XIII. XVI. 100—101 XVII. 114—118 XVIII. XIX. XX. 100—101 102—103 96-97 98—99 98—99 84—85 86—87 86-87 88—89 88—89 90-91 VIII. IX. V. Berekening van den kostprijs van het menggas per M3. in de gasmeters by de verbruikers VI. Kolengasfabricatie Loosduinseheweg VIL Watergasfabrieatie Loosduinseheweg Kolengasfabricatie Trekvliet Watergasfabrieatie Trekvliet X. Distributierekening XI. Bloedloogzoutfabricatie en verkoop Loos- duinsehe weg XII. Bloedloogzoutfabricatie en verkoop Trek vliet Zwavelzure ammoniakfabricatie en ver koop Trekvliet XIV. Exploitatie gasmeters XV. Exploitatie Muntgasmeters en Installation Onkosten Cokes-, Gruis- en Uitziftselleve- ring Loosduinseheweg Onkosten Cokes-, Gruis- en üitziftselleve- ring Trekvliet Balans 31 December 1914 Verkorte Inventaris 31 December 1914 104—113 Overzicht van Uitbreiding, Onderhouden Afschryving 1914 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Bladz Administratief overzicht No.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 446