13 24 1.375 550 55 III. Personeel. Directie en Technisch Bureau: Administratie- en Bureaupersoneel: 1 directeur 1 ingenieur 1 adjunct-ingenieur 1 opzichter ie klasse 1 2e klerk. 1 schrijver 1 administrateur-boekhouder 1 kassier 1 adjunct-boekhouder. 7 1.052 788 2 te Berlijn. 750 500 1.050 25 f 2350,— 1750,— 1462,50 transformatoren bij de Allgemeine Elektrizitats Ge sellschaft, te Berlijn. transformatorzuilen bij P. Kraayeveld, alhier. electriciteitsmeters by de Allg. Elektr. Gesellschaft, te Berlyn. electriciteitsmeters bij H. Aron, te Charlottenburg. „de Comptator Mix Genest A. G. te SchönebergBerlyn. aftak-, verbindings- en splitsingsmoffen, by de Ulft- sche Ijzergieterij firma Becking Bongers, te Ulft. aansluitkasten, bij de Ulftsche Ijzergieterij firma Becking Bongers, te Ulft. kabelsluitstukken, by de Allg. Elektr. Gesellschaft, te Berlyn. kabelsluitstukken by F. W. Braat, te Delft, aftakklemmen bij Akkersdyk, alhier. J. D. Carley, alhier. de Allg. Elektrizitats Gesellschaft, Op 20 September 1914 overleed de Directeur N. J. Singels. Het past hier zeker een woord van hulde uit te spreken voor hetgeen hy by de oprichting van het bedrijf en sedert dien tijd voor het Electrisch Bedrijf heeft verricht. De Gemeenteraad benoemde in zyn zitting van 30 November 1914 tot zyn opvolger den adjunct-directeur G. J. Th. Bakker. In de daardoor ontstane vacature van adjunct-directeur was aan het eind van het verslagjaar nog niet voorzien. Het personeel bestond op 31 December 1914 uit: 2 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. •i n Jaarwedde f 5000,— 2750,— 1950,— 1525,- 650,— 600,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 448