13 3 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. f n Ambtenaren Technische Dienst: 3 650,— Werklieden. f 1 a f 15,50 en 1 a n n n n 1 a f1250,—, 1 a f1050,— en 1 a 1 a f 700,—, 2 a f 650,— en 3 a 4 a f 550,— en 5 a 750,— 1150,— 700,— 1525,— 700,— 1000,— 1250,— Jaarwedde. 1000,— 600,— 500,— 1 a f 750,en 1 A 1 a f 650,en 1 a 3 le klerken, 6 2e klerken, 9 schrijvers 6 geldophalers, laf 1100,laf 1050,1 A f 1000,—, 1 a f 900,—, 1 a f850,— en 1 a 1 magazijnmeester 1 portier met f 400,— vergoeding voor vrije woning, vuur en licht. 100,— woninghuur. Weekloon. 17,40 14,50 15,45 13,50 15,90 15,- 14,— f 2000,— 1525,— 1525,— 1000,- 1525,— 1000,— 1525,- 1150,— n 600,- n 9 machinisten 2e kl., 3 a f 18,60, 4 a f 18,en 2 a 7 3e kl., 5 Af 15,10, lafl4,80enla 10 ketelstokers9 a f 15,90 en 1 A 8 ketelstokers 2e kl., 2 a f 14,10, 4 a f 13,80 en 2 a 1 waschbaas. 2 smeden le kl. 1 smid 2e kl. 1400,— 1150,- 1 hoofdopzichter van het kabelnet en schakel bord 1 opzichter le kl. (by het schakelbord) 1 le kl. (van het kabelnet) 1 2e kl. 2 opzichters le kl. (van de binnenleidingen) 2e kl. 1 A f 1150,—, 1 a 1050,— en 1 <1 1 opzichter le kl. (van de meters) 1 2e kl. 1 le kl. (bjj de openbare verlichting) 2 metermonteurs 2 teekenaars 1 schrijver. 6 kabelmonteurs, 3 A f 1250,laf 1200,1 a f 1050,— en 1 a 1 accumulatoren monteur 5 le schakelbordwachters, 2 A f 1200,—, 2 A f 1150,en 1 a 3 2e schakelbordwachters, 2 A f 950,— en 1 a 1 chef-machinist. 3 le machinisten, 1 A f 1500,—, 1 a f 1450, en 1 11 3 chefs van het ketelhuis, 2 A f 1200,en 1 a 1050,— 850,— 2000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 449