13 13,— IV. Machines. In de fabriek a 700 K.W. en 13- 12,50 13, 9,30 f 15,50 14,— 16,20 15,45 1 timmerman le kl. 1 2e kl zijn opgesteld twee gelijkstroomdynamo’s twee draaistroomdynamo’s ft 720 K.W. bij cos.tj) 0,9, elk gekoppeld met een stoommachine van over eenkomstig vermogen. Verder een gelykstroomdynamo van 700 K.W. en een drfiaistroomdynamo van 720 K.W. by cos.$ 0,9, gezamenlyk gekoppeld met een stoommachine van een normaal vermogen van 720 KW., voorts een gelyk stroomdynamo van 1400 K.W. en een draaistroomdynamo van 1440 K.W. bij cos.O 0,9, gezamenlijk gekoppeld met een stoommachine van 1500 K.W. normaal, en ten slotte 1 turbodynamo van 1500 K.W. by cos.O 0,9 en een turbo- dynamo van 2000 KW. by cos.£ 0,9. Ten behoeve van de gelijkstroomlevering is een draai- stroom-gelykstroomomzetter van 720 K.W. opgesteld. In het ketelhuis zyn opgesteld 12 Lancashire ketels van 75 M2 verwarmend oppervlak elk, 2 pypketels van 292 M2 verwarmend oppervlak elk (Babcock en Wilcox-ketels) en 2 pijpketels van 434 M2 verwarmend oppervlak elk (Stirling- ketels). Deze laatste twee ketels zijn voorzien van een inrichting voor kunstmatigen trek. Belangrijke onderhouds-werken kwamen niet voor. V. Kabelnet. De isolatietoestand van het kabelnet bleef zeer goed. Er kwamen een 4-tal kleine storingen voor, waarvan drie van lokalen aard. Deze drie storingen werden veroorzaakt door beschadigingen aan kabels, tengevolge van het werken in straten. De vierde storing werd veroorzaakt door een 4 werklieden 2e kl.. 2 magazynknechts 2 werkvrouwen 14 jongmaatjes, en 5 5 Onder de wapenen werden geroepen 15 ambtenaren en 18 werklieden. 1 voorman 1 booglampenmonteur 26 assistent-monteurs, 7 ft f 14,—, 6 ft f 13,60. 4 ft f 13,30, 9 ft 21 werklieden le kl., 3 ft f 14,laf 13,90, 5 ft f 13,60. 3 ft f 13,50, 5 ft f 13,30 en 4 ft 2 ft f 13,10, en 2 ft 1 ft f 13,30, en 1 ft 1 ft f 10,20, en 1 ft 1 ft f 10,— 2 ft f 8,—, 6 ft f 6,— 4 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. 4- Weekloon

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 450