13 7 V. XII. Berekening van den gemiddelden kostenden prijs van den stroom; Kosten van stroomopwekking 1914; Distributierekening 1914 Exploitatie meters 1914; Balans op 31 December 1914; Beknopte inventaris op 31 December 1914; Overzicht 1914 van uitbreiding, onderhoud en af schrijving; Overzicht der resultaten 1906 1914. De Directeur van het Gem. Electr. Bedrijf te ’s-Gravenhage, G. J. F. BAKKER. VII. VIII. IX. X. XI. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VI.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 453