I 1A1 i i I I i I 11 F 13 13 i Maandlstatistiek. j I I 2hI SP i g-S g 5 II 10 11 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Cursieve cijfers b. INKOMSTEN. UITGAVE N. Gelijkstroom. Draaistroom. Olie en Loo- Op- Afge- Pro- Afge- Op- Totaal. Kolen. vor- houd. brengst leverd nen. duclie aan leverd. brengst. mers. stroom. fl. E. E. E. E. E. 11. fl. fl. 380 435jf 500 f 6.600 f 4.200|f 3.000 f 2.500 f 31.500 16.523 62.339 154.917; Jan. 139.588! 986.765 321 628 14.204 60.424 3.000 6.600 3.900 Febr. 500 236.020 357172 14.522: 70.377 3.000 4.200 6.600 Maart 500; 320.800 857.346 11.752 71.783 126.119 324 150! 2.500 3.000 4.000 6.600 647.692 April 500 391.060 2.500 S76.176 347 705 2.500 4.000 6.600 Mei 400 450.130 842.936 352 145! 2.500 2.000 4.000; 6.600 Juni 400 492.080 892.450 199 612 2.000 2.500 4.000 6.600 Juli 300 539.400 300 220 2.500 2.000 4.000 6.600 Aug. 584.210 313 660 2.500 2.000 4.000 Sept. 6.600 649.620 324 535; 2.500 2.000 4.000 854.029 Oct. 6.600 200 735.580 337 9881 2.000 2.500 3.500 6.000 Nov. 200 855.740 2.000 2.500 Dec. 3 500 200 6 000 f 1.347.660 f 973.360 10.2 7.4 en kracht cen trale 11.032 65.927 137.311 678.180 14.137 76.343 160.272 556.901 inkomsten uitgaven per maand, i 361 620; 973.360 -c 2 2.87 32400 2.88 30.300 3.10 30.100 3.05 30.800 3.20 28.500 3.25 28.400 3.31 32.000 3.23 32000 2.72 33.100 2.54 30.900 2.1 6.0\ 20.280 11.35(1 6.0 9.6 84.780 7.6 70.260 59.070 5.9 41.950 4.4 47.320 5.4 44.810 5.2 65.410 6.6 85.960 7.3 120.160 9.2 151.980 10.4 .208.150 Licht- j Om- j --.o Sala- poets- mate- riaal. I per afgeleverde I eenheid in ets. o t' 13 .81 21.7001.4l®372.248 14.067 65.974 180.124 1.112.083 153.180 5.080' 8.000 I 13.7\ f 186.200 f 4.300 f78.000 f47.300 f28.500 f30.000 f374.300 3.920.870 f 261.240! 911.202 14.233 71.333 145.356; 680.280 O.U| 19.470;1.300|.113.675| 13.383 69.855 176.408; 1914 I f 17.700 f 1 30 14.800 1.35 15.600 1.38 13.700 1 41, 14.100 1.42 15.300 1.60 13.100 1.50, 13.000 1.52 16.600' 1 67 16.700 1.42 18.900' 1.45' 16.700' 1.14 12 4. q 7 135.510 104 210 12.4 117.180 10 3 100.560j 10.2 89.170 9.0, 72.750 7.6 75.820 8.6 73.210 8.5 97.410 9.8 117.960 10.0 153.260 11.7 182.880 12.2 in komsten rissen. 26.630 1.400 7.- 22.510 1.400 7.- 25.000 1 450|.009.352 7.- 22.690 1.450 7.- 23.680 1.460 6.8 22.470 1.450 6.4 11.980 1.500 6.0 18.010 1.2001 807.653; 6.0 18.820 1.300 6.0 155.516 768.937 E •2 S E. f 1.0811.420 11.7 Na aftrek van f 34.360 restitutie. 2.55 2.500. 31.300| 2.500 ao 3 300 300 ii Totale Bedrijfs- saldo Totaal. 974.371T 139.68014.600 |f 166.310T 131.810;fl31.810 14.2 772.549 113 000.4.150 14.6', 92.180 4.050 12.0 77.870 3.980 12.0 65.490 3.790; 10.2, 50.280 3.750: 8.3 63.840 3.600 9.4 55.200 3.430 9.9 78.590p.750j 11.5 98.490 4.200 11.5 12.104.80» 161.090; 845.790 1.837.649 9.260.280 I 1.226.856 14.922 64.174 181.535( 966.225 132.980 4.830 13.8 Alge- Onder- meeue on- l kos- ten. 11.267; 77.945 145.543 641.421 11.048 89.316 134.960 607.612

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 456