13 13 Opbrengst van den ve 00p van draaistroom. I 58.1001 12 13 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Cursieve cijfers c. K. W. verkocht voor: K.W.U. Opbrengst. netto Kracht. Verlichting. Maand. Straat- Loosduinen. Ver- Straat- af- lich- Kracht. ver- 1 15 ets. 7 ets. 4 ets. geleverd. 10 ets. 20 ets. 8 ets. 8 ets. 6 ets. ting. lichting. 1914 3.305 1 20.033 Januari. 43.432 1.223 518.487 221.644 112.018 33.235 20.934 2.990 f 2.090 f139.680 2.112 16 672 Februari 43.800 1.250 772.549 433.285 119.080 111.913 26.989 17.448 2.430 1.740 113.000 48.109 3.048 7.895 2.332 Maart 274.719 244.523 768.937 142.825 28.365 2.550 1.710 92.180 3.871 46.797 1.282 6.54'? 167 813 April 647.692 239.048 2.050 145.468 22.807 14.057 1.410 77.870 1.316 4.913 Mei 43.359 161.327 188.475 641.421 209.708 18.701 13.622 1.680 1.360 65.490 234.317! 2.280 1.026 43220 J uni 143.978 150.833 607.612 18.672 1.818 11.468 1.680 50.280 145.132 5.037 2.083 Juli 156.632 44.875 678.180 290.381’ 20.918, 13.122 1.880 63.840 142.126 6.263 1.452 121.990 32.134 Augustus 556.901 11.405 10.410 3.942 1.030 1.070 55.200 32.852 236.016 7.262 28.014 136.221 2.270 September 680.280 1.120 12.415 16.820 1.010 78.590 17.307 2.002 7.607 October 37.327 255.735 297.491 854.029 14.824 18.684 1.120 98.490 26.115 1.999 8.261 November 39.197 164.668 966.225 499.464 17.258! 22 410 1.340 132.980 31.324 3.091 8.662 December 233.880 44.345 565.857 1.112.083 22.873 1.680 1.370 153.180 21.326 2.161.494 9.260 280 3.656.930 244.289 85.000 n 6.780 restitutie. 2.880 1.330 1.550 1.100 1.050 227.179 208.41 0 Loos- Totaal. duinen. 2) 3) 4) 5) 499.447 I 4.7 19.350 5.65 14.920 5.6 18.360 6.6 16.080 6.0 17.030 6 5 18.250 6.7 7.3 12.650 7.2 13.420 6.6 13.180 6.5 15.110 5.8 17.121 1) Na aftrek van f Z 17.750 14.460 2.150 34.860 *)l 35.000 84.729 f879.800.f 170.430 f 21 970 f 14.220 f 160.975 ts. 42077 155.621 M. 31232 152.795 18.700 ta. 30556 ver-- 5 ets. j lichting.; 10 ets. opbrengst per afgeleverde I eenheid in ets. 151.610 3 ets. 103.865 f121.430 f 13.170 f 16.2 96.180 17.4 74.500 14.3 61 230 15.0 47.340 13.5 62.681 153.9011 0.0 34.130 13.370 11.6 41.560 13.8 38.180 14.S\ 15.6 79.960 14.4 113.060 17.0\ 131.880 16.4 974.371 -- 7 1.086.420

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 457