45 Berg” met aanhoorigheden Bouwmansiconing „Daal en Berg” met aanhoorigheden onder de Gemeente Loosduinen. Een gedeelte vloer boven den koestal en een enkele en een dubbele deur van den paardenstal werden ver nieuwd. Huis No. 20/22 aan de Maliestraat. In de keuken van het benedenhuis werd de vloer van baantegels vervangen door een vloer van hardge bakken tegels. Huize „Rusthoek” met aanhoorigheden te Loosduinen. De woning aan de Gevers-Deijnootstraat No. 204 werd vergroot door het bijbouwen van één kamer op den beganegrond en van 3 slaapkamers op de verdieping. Huis No. 46 aan de Vleerstraat. De zinken goten boven den voor- en achtergevel, de zinken zijgoten van het achterhuis en de zinkbedekking van het plat, werden vernieuwd. Huis Nos. 9 en 11 aan de Zuilingstraat, Deze perceelen zijn in bewoonbaren staat gebracht door het verbeteren van de rioleering, de privaten, de trappen en de dagverlichting en het, voor zooveel noodig, herstellen van bintlagen, vloeren, plafonds, deuren, ramen, enz. Huizen Nos. 145, 147, 149, 151 en 241, 243, 245 en 249 aan de Lage Nieuicstraat. Deze perceelen werden in bewoonbaren staat gebracht door het vernieuwen van trasramen, herstellen van gevels, daken en schoorsteenen, vernieuwen van bint lagen, verbeteren van trappen, maken van portalen met privaten en gootsteenen en verbeteren van de rioleering. Bouwmansiconing „Hanenburg” met aanhoorigheden. De gestrate vloer in de wagenloods werd verstraat. De schuur achter de woning werd gedeeltelijk ver nieuwd. J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 45