C 13 15 Administratief Overzicht. I •J Rekening van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf over 1914. By de rekening van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf over 1914 hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken. De netto-winst, over 1913 groot f595.562,865 bedraagt over 1914 f 642.195,97, een vermeerdering derhalve van f 46.633.105 of ruim 772%. De baten zijn rond f 66.000 of ruim 472% meer. In hoofdzaak brachten meer op: Art. I „Opbrengst uit stroomlevering” rond f 70.800 of ruim 57» (de stroom- levering aan de H. T. M. bracht rond f 30.400 of ruim 10 minder op; die aan particulieren voor licht rond f 66.600 of ruim 8 voor kracht rond f 37.500 of ruim 28 meer op), en art. 11 „Opbrengsten uit de Distributie” rond f 1.800 of ruim 372%- De lasten zijn rond f 19.400 of ruim 27a meer. In hoofdzaak werd meer uitgegeven voor art. 1 „Kosten van stroomopwekking” rond f 1.600 of bijna 0,7 art. V „Alge- meene Onkosten” rond f 12.900 of ruim 2172%, art- IX „Uitkeeringen aan de Gemeente” rond f 5.300 of ruim 10' /2 Minder dan het vorige jaar vorderden art. II „Distributie- kosten” rond f 5.100 of ruim 16'/2%en art. IV „Onderhouds kosten” rond f 4.100 of ruim 13 Tengevolge van den groei van het bedrijf zijn de baten dus in hoogere mate gestegen dan de lasten. De uitgaven per afgeleverde eenheid, die voor 1913: 2,85 cent bedroegen, waren voor 1914: 2,84 cent. De gemiddelde kostende prijs per afgeleverde K.W.U. gelijk, en draaistroom bedroeg 5.336 cent, tegen 5,4 cent in 1913. De uitbreiding van het bedrijf kan hieruit blijken, dat voortgebracht werden 16.025,679 eenheden tegen 14.855,506 eenheden in 1913 d.i. 1.170,173 eenheden of ruim 7>/2% meer, terwijl de totale lengte van het kabelnet vermeerderde VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. r w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 464