1 13 13 1 i f f J1.000,—J 18 19 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. BATE N. LASTE N. enz. e. f 1.347.802,36 1 f 21.400,— f 18.256,62 f f a. c. 25.726,60 52.993,60s 52.792,43s 70.500,— f en 18.000,- 9.812,08s 303,36 2.854,87 f f a. Rentevergoeding MaatschBosch hek 52.792.43s f f 30.000,— f 23.499.85s accumulatorenbatterijen. a. 2) 26,67 8.288,95’ f 1.275.388,95 Artikel V. Bijzondere inkomsten: f 27.900,— 8.000,— Artikel I. Opbrengst uit stroomlevering: Openbare verlichting Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 2,57s 1.912,12 1.914,69s Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 21.986,01 4.442,75 10.000,— memorie memorie 10.000,— 40.741,— 5.297,84 4.721.95s 2.232,81 1.615.46 3.963,52s 1.890,99s f I 8.665,89 19,02 180,— 8.864,91 34.000.— 4.000 1.600,— i 1.800,— 1 f n f 3.500,— j 33.500,— j f 100,— f 1.000,— 1.100,— f f 1 2.000,— 1.400,— i 1.800,— i 3.431,20 - 26.931.05s I f I -j- Stroom en meterhuur uit afgeschre ven vorderingen b. DiversenI Artikel IV. Onderhoudskosten Van terreinen, gebouwen enz. f 56.964,54s 186.227,18s 3.641,23s 1.365,75 f 248.198,71s c. d. Diversen Verhooging by Raadsbesluit van 19 April 1915 Artikel II. Opbrengst uit Distributie: Meterhuur b. Kabelhuur Werken voor rekening van anderen. d. Diversen Verhooging bij Raadsbesluit van 19 April 1915 storting Ongevallen- f 21.986,01 261.252,20 14.235,17 879.881,93 170.447,05 a. Openbare veriicnung b. Haagsche Tramweg-Maatschappij c. Gemeente Loosduiuen d. Volgens lichttarief krachttarief Verhooging by Raadsbesluit van 19 April 1915 Artikel IV. Rente van kasgeld, disconto, enz.: Rente van kasgeld b. Disconto c. a. - b. Verzekering voor instandhouding der accumulatorenbatterijen 1) Na aftrek van f 13,33 aandeel Passage-Maatschappy. 2) 26,67 Artikel III. Restitutie door de Gemeente van de kos ten der openbare verlichting, volgens i Artikel III der Lasten Artikel I. Kosten van stroomopwekking: a. Jaarwedden en loonen. b. Kolen c. Olie, poetsmateriaal d. Diversen f 27.900,— i 278.000 12.000,— j 823.200,— j 126.000,— i 29.600,— f 300,— 2.900,— 13.400,- 2) 13.393'36 70.500,— f I f 69.200,— I 192.850,— 7.000— J j 2.500,— f 271.550,— Artikel II. Distributiekosten a. Jaarwedden en loonen. b. Plaatsen, wegnemen en verwisselen van meters en transformatoren Werken voor rekening van anderen. 3.000,— j 44.400,— f Artikel 111. Kosten der Openbare Electrische Verlichting: a. Stroomverbruik b. Koolstaven en gloeilampen c. Kosten van opzicht, onderhoud bediening d. Ziekengeld en fonds e. Rente f. Afschrijving

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 467