13 20 L,2.900,— J f 110.534,14 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Artikel V. e. f 72.899,50 Artikel VI. 2.868,20 Artikel VII. f 239.896,94 f 239.231,70 13.420,03 11 f 226.476,91 7.000,— 72.968,27 163,94 i 72.804,33 f ,1 f 163,94 72.735,56 267,24 f 110.801,38 Begroot bedrag. 11 Werkelyk bedrag. Verhooging bij Raadsbesluit van 19 April 1915 42.385,27 1.570,06 2.561,63 1.449,27 77,55 2.968,27 2.867,69 1.884,98 943,03s 16.191.74s f I i f 1.000,— I 2.968,27 3.500,— 2.000,— 1.500 8.000,— Afschrijvingen Af: gebracht ten laste van Artikel III der Lasten „Kosten der Openbare Electrisehe Verlichting” f 110.801,38 Verhooging bij Raadsbesluit van 19 April 1915 Renten Af: gebracht ten laste van Artikel III der Lasten „Kosten der Openbare Electrisehe Verlichting” Af: gebracht ten laste van Artikel III der Lasten „Kosten der Openbare Electrisehe Verlichting” 13.420,— f 225.811,70 665,21 f 226.476,91 Algemeene onkosten Ambtenaren b. Hulppersoneel c. Ziekengelden d. Verlofgelden Ondersteuning aan ambtenaren en werklieden bij ziekte f. Ongevallenverzekering g. Drukwerk, bureau- en teekenbehoeften h. Belastingen en recognitiën i. Brandassurantie j. Diversen Verhooging bij Raadsbesluit van 19 April 1915 f 113.434,14 If 113.669,58 43.000.— jf 600,— 1.600,— 1.800,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 468