46 Huis No. 51 aan de Korte Molenstraat. Huis No. 192 aan de Badhuisstraat. Met inbegrip van het gewone onderhoud (ook van de andere tot deze rubriek behoorende Gemeente-eigen- dommen, enz.) vorderden deze werkzaamheden een uitgaaf van f 483.056,32. Afgebroken leerden: De perceelen Ammunitiehaven Nos. 39, 41, 55 tot en met 65, 69/69a, 71/71a, 71b, 71c, 75 en 81; Lamgroen Nos. 6, 8, 8a, en 10, in verband met den bouw van een bewaarschool aldaar; de perceelen Assendel ftstraat Nos. 27/29 en 31, in verband met den bouw van een bijkantoor van de Gemeentebank van Leening aan de Korte Lombardstraat. Het Ververschingsgebouic in de z.g. „Boschjes van Poot” kwam gereed en wordt door den pachter geëxploiteerd. Huis No. 54 aan den Visschersdijk. De zinken voor- en zijgoot van het voorhuis en de zinken goten en de zinkbedekkingen van het plat van het achterhuis werden vernieuwd. Een enkele en een dubbele deur van den kleinen koestal en het houten plafond in de bergplaats naast de N.W. kamer in de woning werden vernieuwd. Het perceel werd ingericht tot winkelhuis. De rioleering werd verbeterd. Bouicmansivoning „Wildhoef’ met aanhoorigheden in de Gemeente Loosduinen. Het perceel werd in bewoonbaren staat gebracht door het herstellen van de gevels, verbeteren van de dag- verlichting, vernieuwen van de rioleering, verbeteren van de privaten en voor zooveel noodig herstellen van vloeren, plafonds, deuren, ramen, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 46