47 f 2.530,— 2.524,— - 38.880,— 123.97.25 Teelland Te zamen Onder bovenstaande perceelen zijn begrepen de na- 43.58.58 3.19.29 1.92.87 0.96.10 115.87.69 H.A. 127.51.48 24.83.15 27.54.54 17.63.00 _2>68i25 487.72.20 H.A. De voor die werken gehouden openbare en onderhand- sche aanbestedingen werden gegund als volgt: le. Het vergrooten van de woning op perceel kad. sectie H. no. 1046 aan de Gevers-Deijnootstraat No. 204 onder de Gemeente Loosduinen, aan A. v. EckWzn. te ’s-Gravenhage, voor 2e. Het bouwen van een belastingkantoor bij de Visschershaven, aan L. Luijendijk te 's-Gravenhage, voor 3e. Het afbreken van eenige gebouwen en den bouw van een bijkantoor der Ge- meeentebank van Leening met bovenwo ning aan de Korte Lombardstraat, hoek Assendelftstraat, en het verrichten van eenige daarmede in verband staande wer ken. aan J. Konings te 's-Gravenhage, voor De volgende landerijen waren ten deele openbaar en ten deele ondershands verpacht: Weiland in den Veen- en Binkhorst- polder, ten deele gelegen onder de Gemeente Voorburg Weiland in den Noordpolder Weiland in den Zusterpolder Weiland in den Escamppolder, ten deele gelegen onder de Gemeente Loos duinen Teelland in den Escamppolder Weiland in de bebouwde kom Teeland Weiland in de Westduinen, ten deele gelegen onder de Gemeente Loos duinen Teelland in de Westduinen, ten deele gelegen onder de Gemeente Loos duinen Weiland in de Oostduinen n n r> r T) n n n n n T Ti n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 47