l 13 13 z 22 23 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. II. Verantwoording van Artikel VI de (aten tegenover Artikel XI der Lasten. LAST E N. BATE N. XI VI 170.000,— f 170.000,— f 1.271.357,62 f 413.327,015 f 858.030,6U Opgenomen 17 Juni 1915 f 1.271.357,62 f 413.327,015f 858.030,60s Zie specificatie van Art. XI op pag. 21. VERLIES- E WINSTREKENING 1914. III. f 801.1! f f 646.348,8! f 646.348,85 Begroot bedrag. Begroot bedrag. I Werkelijk bedrag. Beschikbar gebleven crediet. Winst stroomrekening Winst op werken voor rekening van anderen Administratiekosten volgens art. 10 van het Electriciteitstarief Opbrengst oude materialen Stroomverbruik uit vorige diensten Geïnd van afgeschreven vorderingen. Koersverschillen op rekeningen in vreemd geld Gezien: de Directeur, G. J. T. Bakker. De Administrateur-Boekhouder, G. J. J. Benoist. Beschikbaar gebleven crediet. 2.660,9( 376,1' 1.100.000,— 1.357,62' De Administrateur-Boekhouder, G. J. J. Benoist. 1.100.000.— 1.357,62 644.469,75 5 758,43 428,60 236,62 140,10 2,575 312,77 314,3! 642,195,9' Aanleg en uitbreiding: Oorspronkelijk begroot op If Verhoogd bij Raadsbesluiten van 2 Maart 1914 (bijlage 214) 18 Mei 1914 (by lage 6051. Reserve voor dubieuse vorderingen Waardevermindering van reservedeelen voor stoommachines, I ketels enzI Afschrijving van onbruikbare voorraadgoederen Bijdrage over het 4e kwartaal 1913 in de pensionneering I van ambtenaren en hunne weduwen en weezen i SaldoI Geziende Directeur, G. J. T. Bakker. Buitengewone ontvangsten: Oorspronkelijk begroot op Verhoogd bij Raadsbesluiten van 2 Maart 1914 (bijlage 214). 18 Mei 1914 (by lage 605). Werkelyk bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 470