25 13 13.181.484 Totaal exploitatiekosten f 703.332,605 5,336 cent. Afgeleverde eenheden gelijkstroom draaistroom 3.920.870 9.260.614 V. Berekening van de gemiddelde kosten per afgeleverd K. W. gelijk- en draaistroom over 1914. Gemiddeld per K. W. U. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRUK. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 472