13 13 4/ 26 27 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VI. KOSTEN va iTROOMOPWEKKING 1914. f f n Saldo n f f 4 57.360,443 VII. DISTRIBUTI 1EKENING 1914. f f T> n f 254.284,34 f 254.284,34 r —5 a - VIII. EXPLOIT ATI «ETERS 1914. f 578.07 41.331.57 f f 41.331,57 n n r> n n Jaarwedden en loonen Diverse kosten Verwisselen en wegnemen van transformatoren Nadeelig saldo exploitatie meters Huur van den ondergrond voor de kabels Aandeel onderhoud afschrijvingen rente algemeene onkosten Meterhuur Hete rij king Xadeelig saldo, overgebracht op de distributie- rekening Opbrengst oude materialen Huur van motoren 425,35 356,18 456.578,915 H.917,343 1.575,75s 483,34s 578,07 50.356.50 4.748,49s 91.104,80 44.468,10 49.051,93 56.964,54s 186.227,18s 3.641,23s 1.365,75 21.654,81 108.905,45 50.917.84 27.683,63 6.339.27s 1.132,11s 527,75 26.466,66 6.550,53 315.24 5.297,84 466,67 476.60 45,- 677.48 100,— 467,06 246.753,69 f 457.360,445 Jaarwedden en loonen Plaatsen, wegnemen en verwisselen van meters Onderhoud Afschryving. j Rentei Diverse kosten Jaarwedden en loonen Steenkolen Olie, poetsmateriaal, enz. Diverse kosten Aandeel onderhoud afschrijvingen. rente algemeene onkosten f 40.741,— 12,50 Kabelhuur Huur van aansluiting Inzetten van smeltstoppen Verbreken en herstellen toevoer Bijbetaling voor gewaarborgd minimum Huur van illuminatiematerialen Opbrengst oude materialen Saldo A J t.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 473