13 13 If •29 28 Boekwaarde. Afgesclireven. I Schulden. Bezittingen. 167.960,70 167.960,70 »lf 89.598,42 M n 29.929,43 525.898,23 Aanschaffings waarde. 1.963,50 109.694,43»!,, 1, Gemeente 's-Gravenhage Leeningskapitaal Af te lossen leeningskapitaal GezienDe Directeur, G. J. F. Bakker. f 3.033.995,53 239.896,94 566.249.48 3.985,87 13.292,15 10.578,41 755.925,80 175.778,51 241.735,64 167.140,51 61.867,73 800,— f 3.273.892,47 113.669,58 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. BALANS OP II DECEMBER 1914. 161.574,54 27.119,05 158.000,— 5.728,99 361,46 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. I X. 31.834,21 627.617,06 »L 1.904,78 101.718,83»,, 54.356,50 98.535,22 5.653,59 742,— 801,19 27,78 2.207,38 33,73 642.195,97 526.793,66»,, 7.459,67 11.878,33 4.065,99»,, 260.503,97»,, 83 322,41 71.907,10 102.817,84»,,, 67.215,97 9.200,— 1.767,15 j» 196,35 109.694,43 f 4.192.115,41 De Administrateur-Boekhouder, G. J. J. Benoist. 89.598,42 l„ f 4.171.187,42»f 1.250.555,73 f 2.920.631,69 Onderhoudskosten, nog verschuldigd Saldo winst Magazijnvoorraad Steenkolenvoorraad Gemeente-Ontvanger Kas Drukwerk, bureaubehoeften, enz Gemeente ’s-Gravenhage wegens te verstrekken leeningsgelden uitkeering */a geraamd winstsaldo 1914. te vergoeden rente openbare verlichting enz Haagsche Tramweg-Maatschappy Debiteuren wegens stroomverbruik en meterhuur kabelhuur Dubieuse debiteuren Werken voor rekening van anderen Brandassurantie, vooruitbetaald Onderhoud, Onkosten, Arbeidsloonen, voorschotten 413.327,04 260.399,91 8.665,89 25.440,99 29.697,20 1.674,29 171.054,27 1.435,90 825,97 1.381,21 3.168,83 1.147,76 321,66 158,71 f 4.192.115- tlj 1.093.043,14 »i„ 11.445,54»,, 25.170,48 14.644.40»,, 1.016.429,78 259.100,93 313.642,74»,, 269.958,35»,, 129.083,70»,, 10.000,— Terreinenif Ophooging terreinen, bestra- ting, enz GebouwenI Ketels, machines en electrische inrichtingen Gereedschappen Meubilair Illuminatiematerialen KabelnetI. Transformatoren Huisaansluitingen Meters Openbare electr. verlichting Bouwleiding A. E. G Afkoopsom Electriciteits-Mij. „Voorburg”I. Uitbreiding fabriek Bouw magazynen enz. aan de Van Boecopstraat j, Gemeente ’s-Gravenhage, wegens rente van geldleeningen gebruik van den onder grond en kosten van beheer Crediteuren Vooruitbetalingen wegens stroomverbruik enzI„ id. voor werken voor rekening van anderen. j„ Reserve dubieuse debiteuren Byzondere baten, vooruitbetaald Onkosten, nog verschuldigd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 474